thainewsonline

แนะ 5 วิธี อยู่ที่ทำงานอย่างไรให้ปลอดภัย ห่างไกลเชื้อโควิด-19

31 มีนาคม 2565

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แนะ 5 วิธี อยู่ที่ทำงานอย่างไรให้ปลอดภัย ห่างไกลจากเชื้อโควิด-19 ที่กำลังระบาด

สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยนั้นยังมีผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงขึ้น แต่หลายคนก็กลับไปทำงานที่ทำงานกันปกติแล้ว ล่าสุด สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ แนะ 5 วิธีอยู่ที่ทำงานอย่างไร ให้ปลอดภัยจาก COVID- 19

1.สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ที่ปฏิบัติงาน และล้างมือบ่อย ๆ

2.หมั่นท่าความสะอาดของใช้ส่วนตัว เช่น โทรศัพท์ โต๊ะทำงาน

3.ใช้รูปแบบ Online แทน การรวมกลุ่มพูดคุยหรือการประชุม

4.ไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน เช่น แก้วน้ำ จาน ชาม

5.แยกกันกิน และเว้นระยะห่าง ระหว่างกันกับผู้ร่วมงาน

หน่วยงานควรพิจารณาใช้มาตรการ Work From Home ให้มากที่สุด โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ เป็นต้น

แนะ 5 วิธี อยู่ที่ทำงานอย่างไรให้ปลอดภัย ห่างไกลเชื้อโควิด-19

กรณีสงสัยว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงแนะนำให้เร่งตรวจATKเพื่อยืนยัน หากตรวจ ATK แล้วขึ้น 2 ขีด ติดเชื้อโควิด-19 ดำเนินการดังนี้

สีเขียว รักษาตามอาการ เช่น ยาลดไข้ แก้ไอ แก้เจ็บคอ หรือไปรับยาที่สถานพยาบาลตามสิทธิ-สถานพยาบาลรัฐใกล้บ้าน (เจอ แจก จบ) + กักตัวอยู่ที่บ้าน 10 วัน

การใช้สิทธิรักษา

สิทธิบัตรทอง 30 บาท (สปสช.)

• นอกจากไปที่สถานพยาบาลประจำที่ท่านลงทะเบียนไว้ ยังไปที่หน่วยบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศ (ไม่ใช้ใบส่งตัว) หน่วยบริการปฐมภูมิ เช่น สถานีอนามัย, รพ.สต., หน่วยบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาล ทั้งโรงพยาบาลประจำอำเภอ-จังหวัด, ศูนย์สุขภาพชุมชน ศูนย์บริการสาธารณสุข รวมถึง คลินิกชุมชนอบอุ่น เป็นต้น

• รพ.เอกชนที่ทำข้อตกลงรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มสีเขียวกับ สปสช.

แนะ 5 วิธี อยู่ที่ทำงานอย่างไรให้ปลอดภัย ห่างไกลเชื้อโควิด-19

 

สิทธิประกันสังคม ไป รพ.ที่ลงทะเบียนไว้ รวมถึงสถานพยาบาลคู่สัญญาในระบบประกันสังคมทุกแห่ง และสถานพยาบาลรัฐทุกแห่ง (สายด่วน 1506)

สิทธิข้าราชการ ไป สถานพยาบาลรัฐทุกแห่ง และ รพ.เอกชนที่ทำข้อตกลงรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มสีเขียวกับ สปสช. (สายด่วนกรมบัญชีกลาง 02-2706400 วัน-เวลาราชการ)

กลุ่มสีเหลือง-สีแดง (ทุกสิทธิการรักษา) ใช้สิทธิ UCEP Plus (เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติมีสิทธิทุกที่) สถานพยาบาลรัฐ-เอกชน ที่อยู่ใกล้ได้

กลุ่ม 608, หญิงตั้งครรภ์, เด็กอายุ 0-5 ปี, คนพิการ, ผู้ป่วยติดเตียง ที่เป็นสิทธิบัตรทอง 30 บาท (สิทธิ สปสช.) และสิทธิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โทร. 1330 ประเมินอาการเข้าระบบรักษาที่บ้าน

เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร. 1669

ประกันสังคม โทร. 1506

บัตรทอง-อปท. โทร. 1330

ข้าราชการ โทร. 02-2706400

สอบถามสิทธิ UCEP Plus 028721669 (ศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต)

แนะ 5 วิธี อยู่ที่ทำงานอย่างไรให้ปลอดภัย ห่างไกลเชื้อโควิด-19

 

ขอบคุณ FB : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ