กรมควบคุมโรค แจง หลังว่อนข่าว เชียงใหม่พบ น.ศ. ติดเชื้อโควิด จำนวนมาก

27 มีนาคม 2565

กรมควบคุมโรค แจง หลังว่อนข่าว เชียงใหม่พบ นักศึกษาติดเชื้อโควิดจำนวนมาก ทำให้ทุกพื้นที่ของเชียงใหม่เสี่ยงหมด

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลประเด็นเรื่องจ.เชียงใหม่ พบนักศึกษา ม.เชียงใหม่ ติดเชื้อโควิด 19 จำนวนมาก ทำให้ทุกพื้นที่ของเชียงใหม่เสี่ยงหมด ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรมควบคุมโรค แจง หลังว่อนข่าว เชียงใหม่พบ น.ศ. ติดเชื้อโควิด จำนวนมาก

กรณีที่มีการโพสต์ให้ข้อมูลระบุว่า ใครจะมาเชียงใหม่เลื่อนได้เลื่อนก่อน คุณหมอจาก รพ.มหาราชเชียงใหม่ แจ้งเตือนว่ารอบนี้เชื้อแรงของจริง ถึงแม้อายุน้อยก็อาการเยอะ เชียงใหม่น่าจะขึ้นอันดับหนึ่งของการมีผู้ติดเชื้อสูงสุดของประเทศในวันสองวันนี้ เนื่องจากรอบนี้ผู้ติดเชื้อในเชียงใหม่คือ กลุ่มนักศึกษาและคนทำงานทั่วไปที่ไปเที่ยวผับ ดังนั้นจึงมีการปะปนกับคนจำนวนมาก ไม่ใช่แรงงานต่างด้าว ทำให้เชื้อระบาดได้ในวงกว้างนั้น

กรมควบคุมโรค แจง หลังว่อนข่าว เชียงใหม่พบ น.ศ. ติดเชื้อโควิด จำนวนมาก

ทางกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบอีกครั้งและชี้แจงข้อเท็จจริงว่า ข่าวดังกล่าวเป็นข่าวเก่าตั้งแต่เมื่อเดือนมีนาคม-เมษายน 2564 ที่ถูกนำมาส่งต่อซ้ำเพื่อให้เกิดความเข้าใจผิด ซึ่งทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้เคยทำการเผยแพร่ไปแล้วเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 โดยในปัจจุบันการระบาดของโรคโควิด 19 ในจังหวัดเชียงใหม่เริ่มลดลง ไม่พบการระบาดในผับ หรือในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด

กรมควบคุมโรค แจง หลังว่อนข่าว เชียงใหม่พบ น.ศ. ติดเชื้อโควิด จำนวนมาก

 

กรมควบคุมโรค แจง หลังว่อนข่าว เชียงใหม่พบ น.ศ. ติดเชื้อโควิด จำนวนมาก

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย และวิธีการป้องกันตนเอง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.ddc.moph.go.th หรือโทร. 1422

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ข่าวดังกล่าวเป็นข่าวเก่าเมื่อเดือนมีนาคม-เมษายน 2564 ที่ถูกนำมาแชร์ซ้ำ ปัจจุบัน การระบาดของโรคโควิด 19 ในจังหวัดเชียงใหม่เริ่มลดลง ไม่พบการระบาดในผับ หรือในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

 

cr. antifakenewscenter