svasdssvasds
มทร.อีสาน ลงโทษไล่ออก 15 รุ่นพี่ รับน้องโหดทำ "น้องเปรม" เสียชีวิต

มทร.อีสาน ลงโทษไล่ออก 15 รุ่นพี่ รับน้องโหดทำ "น้องเปรม" เสียชีวิต

26 มี.ค. 2565 เวลา 20:04 น.37

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คำสั่งลงโทษวินัยนักศึกษา ไล่ออก 15 รุ่นพี่ รับน้องโหดทำ "น้องเปรม" เสียชีวิต

จากกรณีที่มีข่าวรุ่นพี่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รับน้องโหดนอกสถานที่ ทำให้มีนักศึกษา ปี 1 "น้องเปรม" เสียชีวิต

มทร.อีสาน ลงโทษไล่ออก 15 รุ่นพี่ รับน้องโหดทำ น้องเปรม เสียชีวิต

โดยวันที่ 26 มี.ค. 65 รศ.ดร. โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ได้ลงนามในคำสั่ง มทร.อีสาน ที่ 0421/2565 เรื่อง ลงโทษวินัยนักศึกษา

ตามที่ นักศึกษา ปวส. โปรแกรมวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์อันเป็นกิจกรรมไม่พึงประสงค์

จากการสอบสวนของคณะกรรมการปกครอง พบมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 เข้าร่วม 67 คน โดยรุ่นพี่ปี 2 สั่งให้รุ่นน้องปี 1 ถอดเสื้อผ้า อีกทั้งยังสลับสับเปลี่ยนกันสั่งการให้ปี 1 หมอบ คลาน ใช้ศีรษะปักพื้น ชกต่อย และใช้เท้าถีบยันนักศึกษาปี 1 จนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต เป็นความผิดตามระเบียบว่าด้วยการควบคุมความประพฤติของนักศึกษา และเป็นการฝ่าฝืนประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องการงดจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์

มทร.อีสาน ลงโทษไล่ออก 15 รุ่นพี่ รับน้องโหดทำ น้องเปรม เสียชีวิต

 

affaliate-2

จึงออกคำสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่องการลงโทษวินัยนักศึกษา ดังนี้ นักศึกษารุ่นพี่ ปวส. ปี 2 จำนวน 15 ราย ผู้ร่วมการฝ่าฝืน วางแผน สั่งการ ควบคุมการดำเนินกิจกรรม ทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยการใช้ไม้ฟาด ชกต่อย และใช้เท้าถีบยัน เป็นเหตุทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต มีความผิดตามระเบียบ มีโทษให้ออก

ขณะเดียวกัน ยังสั่งให้ลงโทษนักศึกษารุ่นพี่ปี 2 อีก 10 ราย ฐานมีส่วนร่วมในการวางแผน สั่งการ ควบคุมการดำเนินกิจกรรม ให้รุ่นน้องปี 1 ถอดเสื้อผ้า หมอบ คลาน และใช้ศีรษะปักพื้น

เป็นเหตุทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ มีโทษผลการสอบของภาคการศึกษานั้นเป็น "โมฆะ" โดยให้บันทึกผลการศึกษาเป็น "W" และลงโทษนักศึกษารุ่นพี่ปี 2 ที่เหลืออีก 5 ราย ฐานความผิดเป็นผู้ที่ทราบว่าจะมีการจัดกิจกรรม ตั้งแต่การวางแผน การนัดหมาย การเดินทาง ตลอดจนดำเนินกิจกรรม จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ ทั้งที่ทราบกิจกรรมดังกล่าวขัดต่อประกาศมหาวิทยาลัยฯ แต่กลับไม่ได้ห้ามปรามหรือแจ้งอาจารย์ หรือผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อเข้าระงับเหตุ

เป็นการร่วมกันสนับสนุนให้เกิดกิจกรรม ให้ลงโทษตัดคะแนนความประพฤติ 10 คะแนน พร้อมแจ้งผู้ปกครองให้ทราบนอกจากนี้ ยังสั่งลงโทษนักศึกษา ปี 1 จำนวน 37 ราย ฐานความผิดมีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมไม่พึงประสงค์ เข้าร่วมกิจกรรมรับน้องอันเป็นการขัดต่อประกาศของมหาวิทยาลัย ให้ลงโทษตัดคะแนนความประพฤติ 10 คะแนน พร้อมแจ้งผู้ปกครองให้ทราบ อย่างไรก็ตาม นักศึกษาที่มีบทลงโทษ สามารถอุทธรณ์คำสั่งได้ภายใน 15 วัน โดยคำสั่งลงโทษมีผลตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. 65

 

ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ
logo-pwa

เพิ่ม ThainewsOnline

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด