เช็กปฏิทินวันหยุดเดือนเมษายน 2565 วันสำคัญในเดือนนี้มีวันอะไรบ้าง

25 มีนาคม 2565

เช็กวันหยุดประจำเดือนเมษายน 2565 ปฏิทินเดือนเมษายน ทั้งวันหยุดราชการ วันพระ วันสำคัญในเดือนนี้มีวันอะไรบ้าง

เหลือเวลาอีกแค่เพียงไม่กี่วันก็จะก้าวเข้าสู่เดือนเมษายน ซึ่งเป็นเดือนที่มีวันหยุดยาวหลายวัน บางคนอาจจะเริ่มเช็กปฏิทินมองหา "วันหยุด" วางแพลนเพื่อลาพักร้อนไปท่องเที่ยวพักผ่อน ซึ่งสำหรับวันหยุดเดือนเมษายน 2565 จะมีวันหยุด หรือวันสำคัญเนื่องในโอกาสต่างๆ ดังนี้

 

เช็กปฏิทินวันหยุดเดือนเมษายน 2565 วันสำคัญในเดือนนี้มีวันอะไรบ้าง

 

ปฏิทินวันหยุดเดือนเมษายน 2565

- วันพุธที่ 6 เมษายน : วันจักรี (วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรบรมราชวงศ์)

- วันพุธที่ 13 เมษายน : วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

- วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน : วันสงกรานต์ และวันครอบครัว

- วันศุกร์ที่ 15 เมษายน : วันสงกรานต์ 

ปฏิทินวันสำคัญเดือนเมษายน 2565

- วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 : วันข้าราชการพลเรือน , วันออมสิน , วันเลิกทาส 

- วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 : วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ , วันสายใจไทย, วันอนุรักษ์มรดกไทย และวันหนังสือเด็กแห่งชาติในประเทศไทย

- วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 : วันภาพยนตร์แห่งชาติ , วันเชงเม้ง

- วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 : วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

- วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 : วันอนามัยโลก

- วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 : วันป่าชุมชนชายเลนไทย

- วันพุธที่ 13 เมษายน 2565 : วันผู้สูงอายุ

- วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2565 : วันครอบครัว

- วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 : วันคุ้มครองโลก

- วันเสาร์ที่ 23 เมษายน : วันหนังสือและลิขสิทธิ์สากล

- วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 : วันเทศบาลในประเทศไทย

- วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 : วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

- วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 : วันทรัพย์สินทางปัญญาโลก

- วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 : วันเต้นรำสากล , วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ

- วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 : วันคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย

ปฏิทินวันพระ เดือนเมษายน 2565

- วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565

- วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565

- วันเสาร์ที่ 16 เมษายน 2565

- วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565

 

เช็กปฏิทินวันหยุดเดือนเมษายน 2565 วันสำคัญในเดือนนี้มีวันอะไรบ้าง