"ศรีสุวรรณ " จี้สอบ "หลวงพี่อุเทน" สำนักสงฆ์บุกรุกที่ราชพัสดุ 70 ไร่หรือไม่

20 มีนาคม 2565

นายศรีสุวรรณ จรรยา จี้กรมธนารักษ์สอบสำนักสงฆ์ธรรมสถาน วิโมกสิวาลัย หลวงพี่อุเทนเจ้าอาวาสวัดท่าไม้ ที่บวชให้ ปอ-เบิร์ต บุกรุกที่ราชพัสดุ70 ไร่ หรือไม่

ข่าววันนี้ 20 มี.ค.65 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า วันนี้สมาคมฯได้มีหนังสือร้องเรียนไปยังอธิบดีกรมธนารักษ์เพื่อขอให้ตรวจสอบการยึดถือ ครอบครองที่ดินกว่า 70 ไร่ที่ทำการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างและถาวรวัตถุในพื้นที่หมู่ 7 ต.สวนผึ้ง อ.เมือง จ.ราชบุรี ซี่งมีรายงานว่าเป็นสถานที่ตั้งของสำนักสงฆ์ “ธรรมสถาน วิโมกสิวาลัย” หรือเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นมูลนิธิชยันโต โพธิธรรมรังสี ว่าได้มีการขออนุญาตใช้ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่

ทั้งนี้สืบเนื่องจากสถานที่ดังกล่าว พระอุเทน สิริสาโร เจ้าอาวาสวัดท่าไม้ ได้ใช้เป็นสถานที่เลี่ยงบาลีบวชพราหมณ์ให้กับ 2 ผู้ต้องหาในคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับ “คดีแตงโม-นิดา” ดาราสาวคนดัง ซึ่งเสียชีวิตจากการตกเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา โดยเป็นข่าวครึกโครมอยู่ในขณะนี้ และเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนในสังคมถึงความไม่เหมาะสมอย่างรุนแรง 

ศรีสุวรรณ จี้สอบ หลวงพี่อุเทน"  สำนักสงฆ์บุกรุกที่ราชพัสดุ 70 ไร่หรือไม่

จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า พื้นที่ตั้งของ“ธรรมสถาน วิโมกสิวาลัย” หรือมูลนิธิชยันโต โพธิธรรมรังสีดังกล่าว อยู่ในพื้นที่ราชพัสดุตามพระราชกฤษฎีกาหวงห้ามที่ดิน เพื่อประโยชน์ในราชการทหาร พ.ศ.2481 โดยกรมธนารักษ์กระทรวง การคลัง เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ฯ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ หวงห้าม ตาม พ.ร.ฎ. พ.ศ.2481 เป็นแปลงหมายเลขที่ รบ.553 เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ มีพื้นที่ถึง 500,000 ไร่ สภาพพื้นที่โดยทั่วไป เป็นภูเขา ป่าไม้ แหล่งต้นน้ำลำธาร มีพื้นที่ราบบางส่วน

ศรีสุวรรณ จี้สอบ หลวงพี่อุเทน"  สำนักสงฆ์บุกรุกที่ราชพัสดุ 70 ไร่หรือไม่

และยังมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศพม่า เป็นพื้นที่เกี่ยวกับความมั่นคงชายแดนของประเทศไทย ได้มาจากการหวงห้ามที่ดินตาม ม. 5 แห่งพรบ.ว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 2474 ซึ่งได้ตราปรากฏตามแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่ อำเภอเมืองกาญจนบุรี อำเภอวังขนาย อำเภอวังกะ จังหวัดกาญจนบุรี 2481 นั่นเอง

-ชาวเน็ตหลุดโฟกัสภาพ "โยคีโรเบิร์ต" ปฏิบัติธรรมคล้ายไม่มีหัวชวนขนลุก
-"หมอพรทิพย์" โต้ทนายรณณรงค์ ไม่ได้พูด ปมหยดเลือดพลิกคดี "แตงโม" เป็นฆาตกรรม
-ชาวเน็ตเปิดภาพเทียบชัดๆแผล "แตงโม นิดา" ถกสนั่นอาจเกิดจากแก้วไวน์

ดังนั้นการที่พระอุเทน สิริสาโร เจ้าอาวาสวัดท่าไม้ ได้มาปรากฏตัว และใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวประมาณ 70 ไร่ และปรากฏสิ่งปลูกสร้างมากมายลักษณะเป็นสำนักสงฆ์โดยมีป้ายเขียนไว้ว่า “ธรรมสถาน วิโมกสิวาลัย” ซึ่งเข้ามาเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 8 พ.ค.2551 ใช้เวลาก่อสร้าง 2 ปีกว่า ๆนั้น ไม่น่าจะอยู่ในหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่จะอนุญาตให้เช่าหรือใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวได้

ศรีสุวรรณ จี้สอบ หลวงพี่อุเทน"  สำนักสงฆ์บุกรุกที่ราชพัสดุ 70 ไร่หรือไม่

ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงได้ทำหนังสือร้องเรียนไปยังอธิบดีกรมธนารักษ์ ได้ดำเนินการหรือสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว หากพบว่าสำนักสงฆ์ “ธรรมสถาน วิโมกสิวาลัย” หรือมูลนิธิชยันโต โพธิธรรมรังสี มีผู้ใดยึดถือ ครอบครอง พื้นที่ดินดังกล่าวโดยมิได้รับอนุญาต หรือโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ใช้อำนาจตามกฎหมายในการดำเนินคดีเอาผิดต่อผู้ที่บุกรุกดังกล่าวและให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดออกไปเสีย ตามครรลองของกฎหมายต่อไป นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุด

 
ขอบคุณ ศรีสุวรรณ จรรยา