เปิดเงินเดือน "ผู้ว่าฯ กทม." ตลอดวาระ 4 ปี รับค่าตอบแทนเท่าไหร่

17 มีนาคม 2565

เปิดเงินเดือน "ผู้ว่าฯ กทม." ข้อมูลจากราชกิจจานุเบกษา ทั้งของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และตำแหน่งอื่นๆ

จากราชกิจจานุเบกษา ระบุ พ.ร.ฎ.กำหนดเงินเดือน เงินเพิ่ม เงินค่าเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่นของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการการเมืองอื่นของกรุงเทพมหานคร และกรรมการที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2556 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ได้รับเงินเดือน 72,060 บาท
เงินเพิ่มเดือนละ 41,500 บาท
รวมเดือนละ 113,560 บาท

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ได้รับเงินเดือน 69,570 บาท
เงินเพิ่มเดือนละ 20,750 บาท
รวมเดือนละ 90,320 บาท

เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ได้รับเงินเดือน 39,710 บาท
เงินเพิ่มเดือนละ 4,400 บาท
รวมเดือนละ 44,110 บาท

เปิดเงินเดือน ผู้ว่าฯ กทม. ตลอดวาระ 4 ปี รับค่าตอบแทนเท่าไหร่

-แห่ขูดสติ๊กเกอร์ "วัดท่าไม้" หลังฟังคำตอบบวชให้ "ปอ-โรเบิร์ต"
-ชาวเน็ตทักแรง "พิมรี่พาย" ควรไปหาหมอ หลังฟิวส์ขาดกลางไลฟ์ ทุบข้าวของกระจาย
-"มดดำ" เซอร์ไพรส์เปิดตัว "แม่ลัลลาเบลและหลาน" ทำเอา "หนุ่ม กรรชัย" น้ำตาคลอ

ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ได้รับเงินเดือน 35,750 บาท
เงินเพิ่มเดือนละ 2,200 บาท
รวมเดือนละ 37,950 บาท

ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ได้รับเงินเดือน 43,490 บาท
เงินเพิ่มเดือนละ 8,800 บาท
รวมเดือนละ 52,290 บาท

ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ได้รับเงินเดือน 39,710 บาท
เงินเพิ่มเดือนละ 4,400 บาท
รวมเดือนละ 44,110 บาท

เลขานุการประธานสภากรุงเทพมหานคร

ได้รับเงินเดือน 39,710 บาท
เงินเพิ่มเดือนละ 4,400 บาท
รวมเดือนละ 44,110 บาท

เลขานุการรองประธานสภากรุงเทพมหานคร

ได้รับเงินเดือน 35,750 บาท
เงินเพิ่มเดือนละ 2,200 บาท
รวมเดือนละ 37,950 บาท

เมื่อลองคำนวณดูคร่าวๆ เงินเดือนผู้ว่าฯกทม. รวม 113,560 บาท ถ้าอยู่ครบวาระ 4 ปี จะได้รับค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น 5,450,880 บาท

เปิดเงินเดือน ผู้ว่าฯ กทม. ตลอดวาระ 4 ปี รับค่าตอบแทนเท่าไหร่

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา