ในหลวง - พระราชินี เสด็จฯ พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ สมเด็จพระวันรัต 17 มี.ค. นี้

ในหลวง - พระราชินี เสด็จฯ พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ สมเด็จพระวันรัต 17 มี.ค. นี้

16 มี.ค. 2565 เวลา 20:44 น.242

ในหลวง - พระราชินี เสด็จฯ พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) 17 มี.ค. 65 นี้.

กำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ณ อาคาร ๑๐๐ ปี วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ในหลวง และ พระราชินี เสด็จฯ พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ สมเด็จพระวันรัต 17 มี.ค. นี้

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔)

- กรรมการมหาเถรสมาคม พระอนุวงศ์ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ถวายน้ำสรงศพ เจ้าประคุณสมเด็จฯ ณ ห้องบำเพ็ญกุศล ชั้นที่ ๒ อาคาร ๑๐๐ ปี

- พระภิกษุสามเณร คณะศิษยานุศิษย์ และประชาชนทั่วไป ถวายน้ำสรงศพ เจ้าประคุณสมเด็จฯ หน้าภาพถ่าย ณ ห้องประชุม ชั้นที่ ๑ อาคาร สภาการศึกษามหามกุฎราชวิทยาลัย

ในหลวง และ พระราชินี เสด็จฯ พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ สมเด็จพระวันรัต 17 มี.ค. นี้

หมายเหตุ : การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดขอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่หน่วยงานราชการประกาศอย่างเคร่งครัด

ในหลวง และ พระราชินี เสด็จฯ พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ สมเด็จพระวันรัต 17 มี.ค. นี้

 

affaliate-2

ในหลวง และ พระราชินี เสด็จฯ พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ สมเด็จพระวันรัต 17 มี.ค. นี้

โดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินในการพระราชทานน้ำหลวงสรงศพสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) กรรมการมหาเถรสมาคมผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร

ในหลวง และ พระราชินี เสด็จฯ พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ สมเด็จพระวันรัต 17 มี.ค. นี้

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องบำเพ็ญกุศล อาคาร ๑๐๐ ปี วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ในหลวง และ พระราชินี เสด็จฯ พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ สมเด็จพระวันรัต 17 มี.ค. นี้

 

affaliate-3
ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ