svasdssvasds
งดใช้ ตู้ATM ที่ไม่มีไฟกะพริบตรงที่เสียบบัตร ล่าสุด กรุงไทย ชี้เเจงเเล้ว 

งดใช้ ตู้ATM ที่ไม่มีไฟกะพริบตรงที่เสียบบัตร ล่าสุด กรุงไทย ชี้เเจงเเล้ว 

16 มี.ค. 2565 เวลา 19:50 น.12.1k

เเชร์ว่อนเน็ต งดใช้ตู้ ATM กรุงไทยทุกตู้ ที่ไม่มีไฟกะพริบตรงที่เสียบบัตร เนื่องจากจะโดนแฮ็กข้อมูล  ล่าสุด"กรุงไทย"ชี้เเจงเเล้ว

   ข่าวเเชร์ว่อนเน็ต งดใช้ตู้ ATM กรุงไทยทุกตู้ ที่ไม่มีไฟกะพริบตรงที่เสียบบัตร ล่าสุด"กรุงไทย"ชี้เเจงเเล้ว โดยตามที่ได้มีการส่งต่อข้อความในสื่อออนไลน์ต่างๆ ถึงประเด็นเรื่องงดใช้ตู้ ATM กรุงไทยทุกตู้ ที่ไม่มีไฟกะพริบตรงที่เสียบบัตร ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จโดยธนาคารกรุงไทย พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็น"ข้อมูลเท็จ"

งดใช้ ตู้ATM ที่ไม่มีไฟกะพริบตรงที่เสียบบัตร ล่าสุด กรุงไทย ชี้เเจงเเล้ว 
   จากกรณีที่มีการส่งต่อข้อความว่าให้งดใช้ตู้ ATM กรุงไทยทุกตู้ที่ไม่มีไฟกะพริบตรงที่เสียบบัตร เนื่องจากจะโดนแฮ็กข้อมูล  ล่าสุด ธนาคารกรุงไทย ได้ชี้แจงว่า "ข้อความดังกล่าวไม่เป็นจริง" และเคยเผยแพร่ไปแล้วตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งปัจจุบันธนาคารต่าง ๆ ได้ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการคัดลอกข้อมูลที่เครื่องเอทีเอ็ม เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ จึงขอให้ผู้ใช้บริการสบายใจในการใช้บริการ และในขณะเดียวกันทุกธนาคารยังมีการออกบัตรเอทีเอ็ม และบัตรเดบิตที่ออกใหม่ ที่เป็นแบบชิปการ์ดจะสามารถป้องกันการคัดลอกข้อมูลได้

งดใช้ ตู้ATM ที่ไม่มีไฟกะพริบตรงที่เสียบบัตร ล่าสุด กรุงไทย ชี้เเจงเเล้ว 
 

affaliate-2


   ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากธนาคารกรุงไทย สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.krungthai.com หรือโทร 02 1111111

งดใช้ ตู้ATM ที่ไม่มีไฟกะพริบตรงที่เสียบบัตร ล่าสุด กรุงไทย ชี้เเจงเเล้ว 

  บทสรุปของเรื่องนี้คือ : สามารถใช้ตู้ ATM กรุงไทยที่ไม่มีไฟกะพริบตรงที่เสียบบัตรได้ ทางธนาคารติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการคัดลอกข้อมูลที่เครื่องเอทีเอ็มเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการแล้ว

ที่มา
antifakenewscenter

affaliate-3
ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ
logo-pwa

เพิ่ม ThainewsOnline

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด