หมอธีระ เปิดข้อมูลใหม่ เกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัสโรคโควิด-19

14 มีนาคม 2565

"หมอธีระ" เผยข้อมูล โควิด-19 ติดเชื้อเข้าสู่เซลล์ภูมิคุ้มกันในเลือดของผู้ป่วยได้ และนำไปสู่การทำลายเซลล์ในเวลาต่อมา

"หมอธีระ" หรือ รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกมาพูดถึง สถานการณ์โควิด-19 ผ่านเฟซบุ๊ก Thira Woratanarat โดยระบุว่า ไวรัสโรคโควิด-19 ติดเชื้อเข้าสู่เซลล์ CD4 T cell ได้

 

ทีมวิจัยจากจีนเพิ่งเผยแพร่งานวิจัยพิสูจน์ให้เห็นว่า ไวรัสโรคโควิด-19 สามารถติดเชื้อเข้าสู่เซลล์ภูมิคุ้มกัน CD4 T cells ได้โดยตรง

ก่อนหน้านี้เชื่อว่าไวรัสจะติดเข้าเซลล์ในระบบต่างๆ ผ่านตัวรับ ACE2 หรือ TMPRSS2

แต่ล่าสุดพบว่าสามารถติดเข้าสู่เซลล์ภูมิคุ้มกัน CD4 ในเลือดของผู้ป่วยได้ และนำไปสู่การทำลายเซลล์ในเวลาต่อมา

คาดว่ากลไกการติดเชื้อเข้าสู่เซลล์ CD4 นั้นน่าจะผ่าน Lymphocyte function-associated antigen 1 (LFA-1)

หมอธีระ เผยโควิด-19 ติดเชื้อเข้าสู่เซลล์ภูมิคุ้มกัน ในเลือดของผู้ป่วยได้

 

เราทราบกันดีว่า CD4 T cells นั้นเป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันในเลือดที่มีความสำคัญในการต่อสู้กับเชื้อโรค ดังเช่นในโรคเอชไอวีที่หากมีการติดเชื้อเข้าสู่ร่างกายจะทำให้เซลล์นี้ถูกทำลายไปเรื่อยๆ หากไม่ได้รับการรักษา จนนำไปสู่ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง และเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อฉวยโอกาส

สำหรับ SARS-CoV-2 ที่ทำให้เกิดโรคโควิด-19 ซึ่งงานวิจัยนี้พิสูจน์ว่าสามารถติดเชื้อเข้าสู่ CD4 ได้นั้น คงต้องมีการติดตามต่อไปว่าเกิดขึ้นได้มากน้อยเพียงใด และจะมีกลไกพยาธิกำเนิด ส่งผลต่อร่างกายผู้ติดเชื้อในระยะยาวหรือไม่

อ้างอิง

Shen, XR., Geng, R., Li, Q. et al. ACE2-independent infection of T lymphocytes by SARS-CoV-2. Sig Transduct Target Ther 7, 83 (2022).

หมอธีระ เผยโควิด-19 ติดเชื้อเข้าสู่เซลล์ภูมิคุ้มกัน ในเลือดของผู้ป่วยได้