ลุ้น คนละครึ่งเฟส 5 คาดไม่เกินเดือน พ.ค. นี้

04 มีนาคม 2565

คนละครึ่งเฟส 5 มีลุ้น ผู้ใช้สิทธิเตรียมตัวรอ รัฐบาลมองหากสถานการณ์ไม่ดีจำเป็นต้องมีมาตรการช่วยเหลือประชาชนต่อเนื่อง รอลุ้นไม่เกินเดือน พ.ค. 65

ลุ้นต่อ คนละครึ่งเฟส 5 อัปเดตโครงการ คนละครึ่งเฟส 4 นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิโครงการ คนละครึ่งเฟส 4 (โครงการฯ ระยะที่ 4) จากข้อมูลสะสม ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 ณ เวลา 23.00 น. พบว่า

มีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งเฟส 3 (ประชาชนกลุ่มเดิมฯ) จำนวน 25.32 ล้านราย ซึ่งมียอดใช้จ่าย 45,252.2 ล้านบาท และมีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 (ประชาชนกลุ่มใหม่ฯ) จำนวน 7.3 แสนราย ซึ่งมียอดใช้จ่าย 825.3 ล้านบาท รวมมีผู้ใช้สิทธิทั้งหมด จำนวน 26.05 ล้านราย และยอดการใช้จ่ายรวม 46,077.5 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 23,397.5 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 22,680.0 ล้านบาท

 

ลุ้น คนละครึ่งเฟส 5 คาดไม่เกินเดือน พ.ค. นี้

คนละครึ่งเฟส 4 มียอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทตามร้านค้า ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 18,937.3 ล้านบาท ร้านธงฟ้า 8,018.6 ล้านบาท ร้าน OTOP 2,064.1 ล้านบาท ร้านค้าทั่วไป 16,173.6 ล้านบาท ร้านบริการ 802.6 ล้านบาท และกิจการขนส่งสาธารณะ 81.3 ล้านบาท โดยมีประชาชนที่ลงทะเบียนสำเร็จทั้งหมด 26.73 ล้านราย

 

ลุ้น คนละครึ่งเฟส 5 คาดไม่เกินเดือน พ.ค. นี้

 

ทั้งนี้ มีประชาชนที่กดยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 แล้ว จำนวน 25.81 ล้านราย จากจำนวนผู้ใช้จ่ายโครงการคนละครึ่งระยะที่ 3 จำนวน 26.35 ล้านราย สำหรับผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 4 มีผู้ประกอบการเข้าร่วมแล้วจำนวน 1.35 ล้านราย โดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 2.45 หมื่นราย

อย่างไรก็ตาม ประชาชนสามารถใช้จ่ายโครงการฯ ระยะที่ 4 ได้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 สำหรับประชาชนกลุ่มเดิม ที่ยังไม่ได้เริ่มใช้สิทธิ ภายในวันที่ 28 ก.พ.2565 เวลา 22.59 น.จะถูกตัดสิทธิ เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ทันที

 

ลุ้น คนละครึ่งเฟส 5 คาดไม่เกินเดือน พ.ค. นี้

 

ส่วนโครงการ คนละครึ่งเฟส 5 แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง ให้ข้อมูลว่า หากสถานการณ์เศรษฐกิจ และการแพร่กระจาย 19 ยังคงมีผู้ติดจำนวนมาก คนละครึ่งเฟส 5 น่าจะยังมีต่อ เพื่อช่วยเหลือประชาชน แต่จะออกมาช่วงไหน เดือนไหน นายกรัฐมนตรี น่าจะให้ทางกระทรวงการคลังติดตาม ซึ่งขณะนี้เหลือเวลาอีก 2 เดือน ส่วนวงเงิน คนละครึ่งเฟส 5 เป็นจำนวนเท่าไร

คงต้องรอดูสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจและการแพร่กระจาย CV19 ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนได้รับความเดือดร้อนด้วย ที่สำคัญคือ ฐานะการคลังของรัฐบาลด้วย แต่เชื่อว่า หากสิ้นสุดโครงการ คนละครึ่งเฟส 4 น่าจะมีต่อแน่นอน