พรุ่งนี้วันสุดท้าย คนละครึ่งเฟส 4 ใครไม่ทำตามกฎ เตรียมโดนตัดสิทธิ

27 กุมภาพันธ์ 2565

พรุ่งนี้วันสุดท้าย คนละครึ่งเฟส 4 ใครไม่ทำตามกฎ ใช้จ่ายครั้งแรกภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2565 เตรียมโดนตัดสิทธิเข้าร่วมโครงการ

ความคืบหน้าโครงการคนละครึ่งเฟส 4 หรือ คนละครึ่งระยะที่ 4 นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 4 จากข้อมูลสะสม ณ วันที่ 22 ก.พ. 2565 ณ เวลา 23.00 น. พบว่า มีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 (ประชาชนกลุ่มเดิมฯ) จำนวน 24.83 ล้านราย ซึ่งมียอดใช้จ่าย 39,794.3 ล้านบาท และมีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 (ประชาชนกลุ่มใหม่ฯ) จำนวน 6.26 แสนราย ซึ่งมียอดใช้จ่าย 455.7 ล้านบาท 

 

พรุ่งนี้วันสุดท้าย คนละครึ่งเฟส 4 ใครไม่ทำตามกฎ เตรียมถูกตัดสิทธิ

รวมมีผู้ใช้สิทธิทั้งหมดจำนวน 25.46 ล้านราย และยอดการใช้จ่ายรวม 40,250.0 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 20,422.1 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 19,827.9 ล้านบาท และมียอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทตามร้านค้า ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 16,348.6 ล้านบาท ร้านธงฟ้า 7,099.2 ล้านบาท ร้าน OTOP 1,808.8 ล้านบาท ร้านค้าทั่วไป 14,225.8 ล้านบาท ร้านบริการ 698.1 ล้านบาท และกิจการขนส่งสาธารณะ 69.5 ล้านบาท


ทั้งนี้ มีประชาชนที่กดยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4 แล้ว จำนวน 25.65 ล้านราย จากจำนวนผู้ใช้จ่ายโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 จำนวน 26.35 ล้านราย สำหรับผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 4 มีผู้ประกอบการเข้าร่วมแล้วจำนวน 1.35 ล้านราย โดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 2.3 หมื่นราย ประชาชนสามารถใช้จ่ายโครงการฯ ระยะที่ 4 ได้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

 

พรุ่งนี้วันสุดท้าย คนละครึ่งเฟส 4 ใครไม่ทำตามกฎ เตรียมถูกตัดสิทธิ

อย่างไรก็ตาม โฆษกกระทรวงการคลัง ได้กล่าวเน้นย้ำว่า ขอให้ประชาชนกลุ่มเดิมฯ รีบเริ่มใช้สิทธิโครงการฯ ระยะที่ 4 ภายในวันจันทร์ที่ 28 ก.พ. 2565 เวลา 22.59 น. ซึ่งขณะนี้มีประชาชนกลุ่มเดิมฯ ที่ยังไม่ได้เริ่มใช้สิทธิจำนวนกว่า 3 ล้านราย จึงขอให้รีบดำเนินการ เนื่องจากหากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4