“ฉาย บุนนาค” ประกาศ ยุทธศาสตร์ ”One Nation” ขับเคลื่อนองค์กรยุคใหม่

25 กุมภาพันธ์ 2565

เนชั่นกรุ๊ป เดินทางร่วม 50ปี ในฐานะสถาบันสื่อ ที่สร้างบุคคลากรมากมายในอุตสาหกรรมด้านสื่อสาร และการเดินทางยาวไกลถึงวันนี้ เนื่องจากเนชั่นกรุ๊ป มีการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง ตามยุคสมัยของเทคโนโลยี่ด้านสื่อสารที่เปลี่ยนแปลง และพฤติกรรมผู้ชม ผู้อ่านที่เปลี่ยนไป

ฉาย บุนนาค ประธานกรรมการบริหารบริษัทเนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป ระบุว่าในปี 2565 เป็นอีกปีที่อุตสาหกรรมสื่อ เผชิญความท้ายทายอีก ด้วยเหตุผล เทคโนโลยี่สื่อสารที่เปลี่ยนแปลงอย่างมาก และพฤติกรรมผู้บริโภค ในการเสพสื่อ เปลี่ยนแปลงไปด้วย จึงจำเป็นที่ต้องปรับโครงสร้างองค์กรสู่อนาคต ภายใต้โปรเจ็ค “One Nation” การผสมผสานจุดแข็งของสื่อในเครือ และฟื้น “สำนักข่าวเนชั่น” (Nation News Agency:NNA) เพื่อสร้างความแตกต่างของเนื้อหา คุณภาพข่าวที่เป็นประโยชน์กับสาธารณะชน  NNA จะเป็นฐานข้อมูลให้กับสื่อในเครือ ส่งต่อให้ผู้ชม ผู้อ่าน ได้รับคุณค่าของข่าวสารอย่างแท้จริง  
“เรายึดหลักการเดิมเสมอมาคือ Content is a King while Context is Queen  โดยจะมุ่งจะผลิตเนื้อหาข่าวที่ดี ที่ใช่ ที่มีคุณภาพ บนบริบทที่เหมาะสม ขณะเดียวกัน ยังคงยึดมั่นในอุดมการณ์ในการทำหน้าที่ ตามจริยธรรมวิชาชีพสื่อ ตรวจสอบทุจริต ดูแลผลประโยชน์ เพื่อประเทศชาติและประชาชน ตอกย้ำความเป็นสื่อที่รับผิดชอบต่อสังคม เราไม่เห็นด้วยกับการทำข่าวล่าเรตติ้งที่เนื้อหาไม่สร้างสรรค์สังคม หรือสร้างความเกลียดชังในสังคม” ฉาย กล่าว

"One Nation" เกิดขึ้นมาจากเนชั่นกรุ๊ป มีหลาย Brand ภายใต้องค์กรแน่นอน แต่กอง บรรณาธิการ ยังทำงานอย่างมีอิสระและเสรีภาพ แต่ความเป็นเอกภาพขององค์กร จะสร้างประสิทธิภาพและ synergy ให้เพิ่มขึ้นได้อีกมากมาย และนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรในการปรับตัวภายใน วันนี้เราอยู่ระหว่างจะปรับโครงใหญ่ เพื่อสอดรับนโยบาย “One Nation” กระบวนการรายละเอียด จะมีการแถลงข่าวอีกครั้ง ภายในเดือนมีนาคม นี้ 

ขณะเดียว โครงการ “One Nation” ก็กำลังมีแผนศึกษาความเป็นไปได้ในการนำ Assets ของบริษัทที่อยู่ในรูปแบบ ทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ภาพถ่ายในอดีตและ exclusive content รวมถึงสารคดี ต่างๆ ในรูปแบบ Digital มาทำการศึกษาเพื่อหาโมเดลธุรกิจใหม่ เพื่อพัฒนา Platform และสร้าง Ecosystem ที่สามารถใช้ Assets เหล่านี้มาหารายได้และสร้างโอกาสทางการตลาดเพื่อให้เกิดผลประโยชน์กับ party ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น ลูกค้า sponsor ผู้อ่านและผู้ชม Content ของสื่อในเครือ

“เราร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU กับ บริษัท ฟิวเจอร์คอมเพเทเร่ จำกัดซึ่งเป็นบริษัทที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลโดยนับเป็นอีกก้าวหนึ่งของวงการ

สื่อสารมวลชนไทยที่เป็นการปรับตัวสู่สังคมแห่งนวัตกรรมและเทคโนโลยี และเราจะไม่หยุดอยู่แค่นี้ อะไรที่เป็นธุรกิจสื่อสาร แบบใหม่ เนชั่นกรุ๊ป พร้อมที่จะศึกษา เพื่อนำสินทรัพย์ที่มีอยู่ต่อยอดทางธุรกิจ ต่อไป ”ฉาย ระบุ

เนื่องจากสินทรัพย์ดิจิทัลปัจจุบันได้แทรกซึมเข้าสู่ชีวิตประจำวันของประชากรทั่วโลก รวมทั้งประชากรไทยก็มีความเข้าใจในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มมากขึ้นกว่าในอดีต สอดคล้องกับจำนวนผู้สนใจลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ม New Wealth ที่เป็นกลุ่มคนที่มีกำลังซื้อสูงที่เทคโนโลยีและดิจิทัลดิสรัปชั่น อีกทั้งยังเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพทั้งในเรื่องกำลังซื้อที่สูงมีความถี่ในการจับจ่ายใช้สอย และยังคุ้นเคยกับการใช้เงินดิจิทัลในชีวิตประจำวัน

จากข้อมูลบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน "Chainalysis Inc" ระบุว่าตลาด NFT ปี 2564 โตเกือบ 4.1 หมื่นล้านดอลลาร์ ใกล้เคียงกับตลาดงานศิลปะดั้งเดิม ในปี 2563 งานศิลปะและของเก่าขายได้เกือบ 5 หมื่นล้านดอลลาร์ การที่ NFT ขยับมาเทียบชั้นได้ถือเป็นความนิยมมากขึ้น อย่างก้าวกระโดด

สมชาย มีเสน กรรมการบริการและรองประธานกรรมการบริหาร เนชั่นกรุ๊ป มองว่า ในปี 2565 เราก้าวเข้าสู่ปีที่สำคัญ อย่างมั่นคง โดยมุ่งเน้นนำเสนอข้อมูลข่าวสารและสิ่งต่างๆ รอบตัวด้วยมุมมองใหม่อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ แต่ยังคงไว้ซึ่งเนื้อหาสาระที่เข้มข้นเจาะลึกทุกแง่มุม มีการปรับโครงสร้างองค์กร Synergy  กองบรรณาธิการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน คุณภาพของเนื้อหาและลดต้นทุนที่ซ้ำซ้อนขององค์กร ตอบโจทย์ขับเคลื่อนองค์กรสื่อ ในยุคที่มีความท้าทาย 

กรุงเทพธุรกิจ: คิด เคลื่อนธุรกิจไทย

นอกจากการศึกษาธุรกิจใหม่ๆแล้ว สื่อหลักในเครือ ยังคงเดินหน้าเน้นคุณภาพ และยึดหลักของจริยธรรมอย่างเคร่งครัด กรุงเทพธุรกิจ สื่อทั้งสองที่ได้รับ การยอมรับในแวดวงของเศรษฐกิจ และธุรกิจ มี Platform หลากหลาย เข้าถึงทุกกลุ่มวัยและ มีความลึกของข้อมูล เพื่อการตัดสินใจ และการลงทุน 
ข้อมูลข่าวสารธุรกิจ เศรษฐกิจ ๆไม่ได้ตอบโจทย์เฉพาะนักธุรกิจ เท่านั้น แต่เกี่ยวข้องกับชีวิตของทุกคนที่ต้องรับรู้และวางแผน ดังนั้น กรุงเทพธุรกิจ  นำเสนอทุกแง่มุม ทุกกลุ่ม ทุกวัย ทุก Platform เพื่อให้ข้อมูลเข้าถึง เพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจ เศรษฐกิจ ของประเทศ ในทิศทางที่เหมาะสม และควรจะเป็น 

Nation22  :เป็นมากกว่า ทีวี

ด้าน เนชั่น บอร์ดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น  และ เอ็นบีซี เนชั่น เน็กวิชั่น จำกัด มุ่งรุกทุกแพลทฟอร์มทั้ง Nation TV22 และ Nation Online หลอมรวมทุกความเชี่ยวชาญ ก้าวสู่ผู้นำคอนเทนต์คุณภาพพร้อมขยายแบรนด์น้องใหม่อย่าง “NEXT” เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ด้วยคอนเทนต์ที่แตกต่าง ตั้งเป้ารายได้โต 100%
ในช่วงที่ผ่านมา การดำเนินงานของ เอ็นบีซี  เนชั่น เน็กวิชั่น จำกัดซึ่งเป็นบริษัทในเครือของเนชั่นกรุ๊ป ได้ดำเนินงานด้านคอนเทนต์บนแพลทฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ ซึ่งมีอัตราการเติบโตค่อนข้างสูง โดยเฉพาะจากแพลตฟอร์ม Facebook และ Youtube  ทำให้มีจำนวนผู้ติดตามและรายได้จากออนไลน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบปีก่อนมากกว่า 50%  
ดังนั้นในปีนี้เนชั่นกรุ๊ปจึงมีแผนในการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่เพื่อจัดทัพใหม่ ให้แข็งแรงและคล่องตัวมากขึ้น โดยการ Synergy ความเชี่ยวชาญของคนทีวี และคนออนไลน์เข้าด้วยกัน มุ่งรุกตลาดสื่อทั้งทีวีและออนไลน์ ขึ้นเป็นผู้นำด้านงานข่าวคุณภาพ น่าเชื่อถือ  สะท้อนตัวตนของเนชั่นให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ทางเนชั่นกรุ๊ปได้วางแผนงานในการขยายแบรนด์เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าที่ต้องการเข้าถึงกลุ่ม Digital Age  ภายใต้แบรนด์ “NEXT” ด้วยคอนเซ็ปต์ที่จะตอบโจทย์ความต้องการของชีวิตคนในยุคใหม่

The Nation NFT

The Nation Thailand เป็นสื่อภาษาอังกฤษ จุดเริ่มต้นของสถาบันสื่อในเครือเนชั่นที่มีอายุ 51 ปีในปีนี้ ปัจจุบันได้ทรานสฟอร์มตัวเองจากสื่อสิ่งพิมพ์มาสู่สื่อออนไลน์เต็มรูปแบบ เป้าหมายของ The Nation คือ Connecting Thailand to The World ผ่านทุกแพลทฟอร์มออนไลน์และโซเชียลมีเดีย ร่วมมือกับเครือข่ายสื่อภาษาอังกฤษของประเทศในเอเชียกว่า 20 ประเทศในนาม Asia News Network โดยมีคุณอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ กรรมการบริหารกลุ่มเนชั่น กำกับดูแล

“The Nation มีคอนเทนท์ที่สั่งสมมายาวนานกว่า 50 ปี จัดเก็บในรูปแบบ Digital Format ที่มีคุณค่าในเชิงประวัติศาสตร์ เช่น ภาพถ่ายเหตุการณ์ต่างๆประมาณ 3 ล้านภาพ ,หนังสือพิมพ์ที่ตีพิมพ์มาต่อเนื่องเกือบ 50 ปีกว่า 60,000 ฉบับ ฯลฯ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาไปสู่ Non Fungible Tokens” อดิศักดิ์ ระบุ

เครือเนชั่นกำลังพัฒนาเนื้อหาในรูปแบบของสารคดีเชิงข่าวหรือ News Documentary และ Current Affair เพื่อนำเสนอผ่านแพลตฟอร์มโทรทัศน์รูปแบบใหม่ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เช่น บริการ OTTในระบบ Streamingที่กำลังได้รับความนิยมในประเทศไทยและทั่วโลก, งานเทศกาลภาพยนตร์ในต่างประเทศ,สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นในประเทศต่างๆ ฯลฯ

OKNation : Lifestyle Community Platform

อดิศักดิ์ ระบุว่า นอกจากนี้ยังกำลังพัฒนาโครงการ OKNation ที่เป็นแพลตฟอร์มในแนว User Generated Content ของเครือเนชั่นที่เคยได้รับความนิยมมามากกว่า 15 ปี มีสมาชิกเป็น Blogger หรือปัจจุบันเรียกว่า Content Creator ลงทะเบียน

ไว้ประมาณ 100,000 คน คอนเทนท์ในรูปแบบต่างๆสะสมไว้กว่าเกือบ 1 ล้านชิ้นที่สามารถพัฒนาต่อยอดในรูปแบบของ Digital Content, Digital Asset ในอนาคตได้

เครือเนชั่นกำลังพัฒนาแอพพลิเคชั่นใหม่ในรูปแบบ Lifestyle Community Platform และสร้างระบบนิเวศ( Ecosystem) ที่ตอบสนองความเป็นชุมชนย่อยๆ(Community of Fragments) บนโลกออนไลน์ที่มีความสนใจและไลฟ์สไตล์เฉพาะกลุ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  

คมชัดลึก :ศูนย์กลางเครือข่ายสังคม

"คมชัดลึกออนไลน์" มุ่งเน้นการนำเสนอข่าวที่มีคุณภาพรอบด้านและเป็นศูนย์กลางของภาคเครือข่ายสังคม โดยได้มีการมุ่งเน้นด้านการนำเสนอข่าวในแวดวงบันเทิง เหล่าดาราวงการแสดง กลุ่มเซเลป บันเทิง  แวดวงเพลงลูกทุ่ง ตลอดจนในแวดวงการบันเทิงต่างประเทศ นอกจากนี้ยังได้มีการมุ่งเน้นการนำเสนอข่าวในกลุ่มโซเชียลที่มีความเคลื่อนไหวตลอดเวลาในโลกออนไลน์  ตลอดจนในกลุ่มข่าวภาคสังคมที่เป็นความเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันทั้งในด้านสาธารณสุข ไลฟ์สไตล์ พระเครื่องและความเชื่อ  และกิจกรรมทางภาคสังคม ให้ความสำคัญในการสร้างความมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน 

The People:คนเคลื่อนโลก

The People เป็นสื่อใหม่ (New Media) ที่ถือกำเนิดขึ้นในยุคการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สื่อ เรามีความรู้ความเข้าใจในการผลิตเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ (Creative Content) ทั้งในรูปแบบบทความ บทสัมภาษณ์ กราฟิก งานภาพนิ่ง และคลิปวิดีโอ
นำเสนอเรื่องราวของคน เพราะทุกคนล้วนมีเรื่องราวเป็นของตัวเอง (Everyone has their own story.) และเราเชื่อว่าคนคือผู้อยู่เบื้องหลังของการขับเคลื่อนทางด้านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ บนโลกใบนี้
ดังนั้น การเรียนรู้เรื่องราวของคน จึงนับเป็นการซึมซับประสบการณ์ ให้มุมมองใหม่ สร้างแรงบันดาลใจ การเรียนรู้ และพร้อมจะข้ามผ่านการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย

สปริงนิวส์ :ดิจิตอลเปลี่ยนชีวิต

สปริงนิวส์ ในเครือ เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป แม้รากฐานเดิม จะเกิดจากการเป็นสำนักข่าว ทำหน้าที่สื่อมวลชนมานับจากปี พ.ศ.2553 เป็นต้นมา ผ่านหน้าจอทีวีมาตลอด10ปี ที่ผ่านมามีความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด จากการคัดกรองเนื้อหา ลดการส่งเรื่องราวดราม่าเข้าสู่สังคม คงไว้แต่เรื่องสำคัญ ข่าว สาระ ความรู้ การสร้างแรงบันดาลใจดีๆ ให้ข้อมูลแง่คิดด้านบวกจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคม
วันที่ 5 มีนาคมนี้ จะครบรอบ 12 ปี กับความท้าทายใหม่ภายใต้คอนเซ็ปท์ใหม่ “Digital changing your life” เมื่อดิจิตอลเข้ามามีส่วนในการเปลี่ยนแปลงชีวิตทุกคน มีทีมคอนเท้น ทีมผลิตรายการ ทีมครีเอทีฟ รุ่นใหม่ ที่ผสมผสานความคิดสร้างสรรค์อย่างมืออาชีพ ตอบโจทย์การผลิตทุกรูปแบบ

“ฉาย บุนนาค” ประกาศ ยุทธศาสตร์ ”One Nation” ขับเคลื่อนองค์กรยุคใหม่