ตรวจ ATK แล้วผลเป็นบวก ทำยังไงดี ควรทำอย่างไร

02 มีนาคม 2565

ผลตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีด ทำอย่างไรต่อจากนี้ ติดต่อที่ไหนได้บ้าง และมีแนวทางการรักษาโควิดอย่างไร รักษาฟรีไหม จะได้ไปโรงพยาบาล Hospitel หรือ Home Isolation

หากคุณ ตรวจ ATK เอง แล้ว ผลเป็นบวก หรือ ขึ้น 2 ขีด ให้ปฏิบัติตัวตามนี้ทันทีที่ทราบผล

1. ให้กักตัว และงดออกจากบ้านโดยเด็ดขาด

2. รีบแจ้งให้คนใกล้ชิดทราบ

3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์เลี้ยง (กรณีเลี้ยงสัตว์)

4. แยกตัวเองออกจากบุคคลในบ้าน แยกห้องน้ำ แยกของใช้ส่วนตัวทุกอย่าง รวมถึงแยกถุงขยะ

5. ในกรณีอยู่ร่วมกับผู้อื่น ให้สวมหน้ากากตลอดเวลา

6. หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่บ่อย ๆ

7. สังเกตอาการตัวเอง และรีบเข้าสู่กระบวนการรักษาทันที

ผลตรวจ ATK  ชุดตรวจโควิด ATK ตรวจ ATK ชุดตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยตัวเอง

ผล ATK เป็นบวก ติดต่อที่ไหนได้บ้าง หลังทราบว่าติดเชื้อโควิด 19 ให้ดำเนินการตามนี้เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษา ติดต่อ สปสช. ผ่าน 3 ช่องทางคือ

1. โทรสายด่วน สปสช. 1330 กด 14 

2. กรอกข้อมูล ที่นี่

3. เข้าทางไลน์ สปสช.โดยเพิ่มเพื่อน @nhso หรือ คลิก
 
เลือกเมนูบริการเกี่ยวกับโควิด 19 

เลือกลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการดูแลที่บ้าน (Home Isolation) โดยจะต้องอยู่ในเกณฑ์พิจารณาของกรมควบคุมโรค ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์ Home Isolation ฉบับปรับปรุงวันที่ 4 มกราคม 2565 ไว้ดังนี้ (เกณฑ์อาจปรับได้ตามดุลยพินิจของแพทย์ โดยพิจารณาเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยและด้านการควบคุมโรคประกอบกัน)

- เป็นผู้ติดเชื้อที่สบายดี หรือไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย

- มีอายุน้อยกว่า 75 ปี

- มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง อาจมีโรคร่วมที่สามารถรักษาและควบคุมได้ตามดุลยพินิจของแพทย์

- ยินยอมแยกตัวในที่พักของตนเอง

โดยเจ้าหน้าที่จาก สปสช. จะประเมินอาการ พร้อมประสานและจับคู่กับสถานพยาบาล เพื่อให้คำแนะนำและให้การรักษาตามระบบการดูแลผู้ติดเชื้อโควิดที่บ้าน แต่กรณีผู้ป่วยมีอาการปานกลาง หรือมีปัจจัยเสี่ยง สปสช. จะส่งตัวไปรักษาในโรงพยาบาลสนาม, Hospitel หรือโรงพยาบาล ต่อไป

ตรวจ ATK แล้วผลเป็นบวก ทำยังไงดี ควรทำอย่างไร

สำหรับผู้ที่รักษาตัวที่บ้าน ทั้งสิทธิบัตรทองและประกันสังคม หากมีอาการหนัก มีภาวะฉุกเฉิน ให้โทร. 1669 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประสานเข้าระบบการรักษาในโรงพยาบาล โดยเกณฑ์ในการนำส่งต่อผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาล คือ

1. เมื่อมีอาการไข้สูงกว่า 39 องศาเซลเซียส ระยะเวลานานกว่า 24 ชั่วโมง

2. หายใจเร็วกว่า 25 ครั้ง ต่อนาที ในผู้ใหญ่

3. Oxygen Saturation ต่ำกว่า 94%

4. โรคประจำตัวที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือจำเป็นต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิด ตามดุลยพินิจของแพทย์

5. สำหรับในเด็ก หากมีอาการหายใจลำบาก ซึมลง ดื่มนมหรือรับประทานอาหารน้อยลง

ผู้ติดเชื้อใน กทม. สามารถโทร. เบอร์สายด่วนของแต่ละเขต หรือ โทร. สายด่วนศูนย์เอราวัณ 1669 กด 2 หรือเพิ่มเพื่อนทาง Line @BKKCOVID19CONNECT

ตรวจ ATK แล้วผลเป็นบวก ทำยังไงดี ควรทำอย่างไร

ขอบคุณภาพจาก : เฟซบุ๊ก สปสช., สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร, กระทรวงสาธารณสุข, กรมควบคุมโรค  
ขอบคุณข้อมูลจาก : เฟซบุ๊ก สปสช., กรมควบคุมโรค, กรมการแพทย์, กระทรวงสาธารณสุข