ทนายรัชพล เผยข้อกฎหมาย มรดก "บ้าน - ที่ดิน" เป็นสินสมรสหรือไม่

21 กุมภาพันธ์ 2565

ทนายรัชพล ศิริสาคร เผยข้อกฎหมายผ่านเพจเฟซบุ๊ก กรณี สามี-ภรรยา ได้รับมรดก "บ้าน - ที่ดิน" จะต้องเป็นสินสมรสหรือไม่

ทนายรัชพล ศิริสาคร ได้เผยข้อกฎหมายผ่านทางเพจ ทนายรัชพล ศิริสาคร Fanpage ถึงเรื่องที่ว่า สามีภรรยาได้จดทะเบียนสมรสกันแล้ว ได้บ้านและที่ดินโดยการรับมรดก บ้านและที่ดินจะเป็นสินสมรสหรือไม่

ทนายรัชพล เผยข้อกฎหมาย  มรดก บ้าน - ที่ดิน เป็นสินสมรสหรือไม่

โดยระบุข้อความว่า... หลังจากที่สามีภรรยาได้จดทะเบียนสมรสกันแล้ว บางคนเข้าใจผิดว่า ถ้าได้บ้านและที่ดินโดยการรับมรดก บ้านและที่ดินจะเป็นสินสมรส

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1471 มีหลักว่า สินส่วนตัวได้แก่ ทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรสโดยการรับมรดก...

 

ดังนั้น บ้านและที่ดินที่ได้รับมรดกมา จึงเป็นสินส่วนตัว คู่สมรสจะไม่มีสิทธิเลย แต่ในความเป็นจริง ถ้ายังรักกัน ก็สามารถแบ่งปันกันได้ ในเรื่องความรัก มันแบ่งกันได้ ส่วนกฎหมายคงจะต้องใช้ในยามจำเป็นจริงๆ เท่านั้น

ทนายรัชพล ศิริสาคร โทร 0957563521

ทนายรัชพล เผยข้อกฎหมาย  มรดก บ้าน - ที่ดิน เป็นสินสมรสหรือไม่