"หมอธีระวัฒน์" เผย 1 สิ่งที่ต้องเตรียมไว้ หลัง "โควิด-19 ในไทย" ระบาดหนัก

21 กุมภาพันธ์ 2565

"หมอธีระวัฒน์" ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุ ถึงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย

จากกรณี "หมอธีระวัฒน์" หรือ นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha เกี่ยวกับ การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยระบุข้อความว่า 

การตัดสินใจ ของทั่วโลกยกเว้นจีน

ในช่วงเวลานี้

ติดเป็นติด เพราะวัคซีนก็ไม่กันติด

และถ้าติดไม่ตาย ไม่หนัก รพ ไม่ล้นเพราะอาการไม่หนักมาก ก็ให้เป็นไป จนพีคและซาไปเอง

และเศรษฐกิจก็ดำเนินไป คนไม่อดตาย

ถ้าในไทย ติดก็กินฟ้าทะลายโจรไป เตรียมไว้ทุกบ้าน

สิ่งที่ต้องเตรียมไว้ทุกบ้านตอนนี้ หลังโควิดระบาดหนัก

 

ทั้งนี้คุณหมอยังให้ข้อมูลในก่อนหน้านี้ว่า 

จุดสูงสุดของโอไมครอน

21/2/56

หมอดื้อ

จุดสูงสุดต้องประกอบไปด้วย จุดยอดของการติดเชื้อและจุดสูงสุดของคนที่ต้องมีอาการที่ต้องเข้าโรงพยาบาลจากนั้นจึงจะค่อยๆลดลง

สิ่งที่ต้องทราบก่อนคือ

-ข้อมูลการติดเชื้อตัวเลขจริง ซึ่งในปัจจุบันไม่มีข้อมูลชัดเจน

ทั้งนี้ในประเทศต่างๆจำนวนผู้ติดเชื้อจะเพิ่มเป็นสองเท่าทุกๆสองวันไม่เกินสามวัน

แต่ในประเทศไทยตัวเลขสูงขึ้นจริง แต่ไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็นตามประเทศต่างๆรายงาน ซึ่งแสดงถึงความจำกัดในการตรวจไม่ว่าจะเป็นพีซีอาร์หรือเอทีเคก็ตาม ซึ่งก็ไม่ผิด เพราะคิดว่าอาการน้อยแล้ว และประกาศของทางการก็ไม่สนับสนุนในการตรวจตามสถานพยาบาลน้อยใหญ่ ยกเว้นคนที่มีความเสี่ยง (ซึ่งความจริงทุกคนมีความเสี่ยง)

การที่สามารถเพิ่มจำนวนเป็นสองเท่า ในเวลาสองถึงสามวัน เนื่องจากว่าโอไมครอนสามารถทะลุทะลวงคนที่ฉีดวัคซีนแล้ว แม้จะเป็นสามหรือสี่เข็มก็ตาม และแม้แต่คนที่เคยติดเชื้อแล้ว

ตัวแปรของคนที่จะมีอาการหนักที่ต้องเข้าโรงพยาบาลขึ้นอยู่กับ

-ความแข็งแรงของคนในประเทศ ว่าเป็นสัดส่วนเท่าใด เทียบกับคนที่มีโรคประจำตัว

-คนที่มีภูมิที่ได้จากวัคซีนและจากการติดเชื้อเก่ามีมากเท่าใด และข้อสำคัญประสิทธิภาพคงเหลืออยู่หรือไม่

ทั้งนี้ภูมิความจำไม่ว่าจะเป็นทีหรือบีเซลล์ไม่ได้อยู่ติดคงนานตลอดไป และแม้แต่ภูมิที่ได้จากการติดเชื้อมาก่อนจากโควิดตัวอื่นก็เป็นเช่นเดียวกัน

ถ้าได้ “ตัวเลขจริง” มาจะสามารถทำนายได้จาก epidemic equation ที่มีมาตั้งแต่ปี 2000 SEIR susceptible exposure infection recovery และ reinfection ตลอดจนการบรรจุข้อมูลที่เกิดขึ้นในพื้นที่ย่อยหรือประเทศนั้นๆ

ปัญหาไม่ได้อยู่ที่โอไมครอนจะจบเมื่อไหร่เพราะอีกคงไม่นานแต่ที่จะแทรกมาปัจจุบันทันด่วนก็คือโอไมครอนตัวน้อง BA.2 ซึ่งติดและแพร่เร็วกว่า และน่าจะติดซ้ำซ้อนได้ใหม่และการศึกษาในสัตว์ทดลองมีอาการรุนแรงกว่า

และยังขึ้นอยู่กับวาเรียนท์ใหม่ๆ

การฉีดวัคซีนขณะนี้ เมื่อถึงเข็มสาม ด้วยการฉีดที่ควรมีความปลอดภัยสูงสุดคือ การฉีดเข้าชั้นผิวหนัง ต้องเข้าใจว่าไม่กันติดแล้วแต่น่าจะช่วยกันหนักหรือกันตาย

และไปรอเข็มต่อไปซึ่งต้องเป็นวัคซีนครอบจักรวาลโควิดทั้งเก่าและที่จะมาใหม่

"หมอธีระวัฒน์" เผย 1 สิ่งที่ต้องเตรียมไว้ หลัง "โควิด-19 ในไทย" ระบาดหนัก