svasdssvasds
คลังตอบแล้ว "ถูกหวยต้องขึ้นเงินที่กองสลากเท่านั้น แถมเสียภาษี 5 %"

คลังตอบแล้ว "ถูกหวยต้องขึ้นเงินที่กองสลากเท่านั้น แถมเสียภาษี 5 %"

18 ก.พ. 2565 เวลา 17:19 น.4.4k

คลังตอบแล้ว หลังมีการแชร์ข้อมูลว่า "ถูกหวยต้องขึ้นเงินที่กองสลากเท่านั้น แถมเสียภาษี 5 %" จริงเท็จอย่างไรบ้าง

ว่อนข่าว หากถูกหวยต้องไปขึ้นเงินที่กองสลากเท่านั้น และต้องเสียภาษี 5 % ล่าสุดศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบแล้ว จริง เท็จ อย่างไร มีรายละเอียดดังนี้
 

คลังตอบแล้ว ถูกหวยต้องขึ้นเงินที่กองสลากเท่านั้น แถมเสียภาษี 5 %

 

ข่าวปลอม อย่าแชร์!   ถูกสลากกินแบ่งต้องขึ้นรางวัลที่กองสลากเท่านั้น และเสียภาษี 5%

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อความบนสื่อออนไลน์  เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ถูกสลากกินแบ่ง ต้องขึ้นรางวัลที่กองสลากเท่านั้น และเสียภาษี 5% ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กระทรวงการคลัง พบว่าข้อมูลที่ปรากฏดังกล่าว เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลว่าหากถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ต้องไปขึ้นรางวัลที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น และจะถูกเก็บค่าธรรมเนียม 5% นั้น

ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กระทรวงการคลัง ได้ชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวว่า ผู้ที่ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล สามารถติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ที่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ

affaliate-2

สลากกินแบ่งมีทั้งหมด 9  โดยการขึ้นเงินรางวัลที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กรณีเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาล ต้องชำระค่าอากรแสตมป์ ในอัตรา 1 บาท ของเงินรางวัลทุก 200 บาท หรือเศษของ 200 บาท หากเป็นสลากการกุศล ต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของเงินรางวัล แต่หากขึ้นเงินรางวัลที่ธนาคาร สามารถขึ้นเงินรางวัลงวดปัจจุบันได้ทุกรางวัล ยกเว้นรางวัลที่ 1 ซึ่งธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการจากผู้ขอรับเงินรางวัลในอัตราร้อยละ 1 ของมูลค่ารางวัล 

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.glo.or.th หรือโทร. 02 5289999

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : สามารถขึ้นเงินรางวัลได้ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และธนาคารธ.ก.ส. ออมสิน และกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยจะเสียภาษีไม่เกิน 1% เท่านั้น

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กระทรวงการคลัง

 

คลังตอบแล้ว ถูกหวยต้องขึ้นเงินที่กองสลากเท่านั้น แถมเสียภาษี 5 %

 

ขอบคุณ Anti-Fake News Center Thailand

affaliate-3
ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ
logo-pwa

เพิ่ม ThainewsOnline

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด