เคาะเเล้ว!! ครม.ปรับลดภาษีน้ำมันดีเซล นาน 3 เดือน

15 กุมภาพันธ์ 2565

ครม.ไฟเขียว ลดภาษีน้ำมันดีเซลไม่เกิน 3 บาทต่อลิตร เป็นเวลา 3 เดือน ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงวิกฤตน้ำมันแพง

  จากกรณี วันที่ 15 ก.พ.65 ครม.เห็นชอบปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล โดย ลดภาษีน้ำมัน ดีเซล 3 บาท/ลิตร นาน 3 เดือน พร้อมมาตรการลดค่าครองชีพ
 

ครม.เคาะเเล้ว ลดภาษีน้ำมันดีเซล 3บาทต่อลิตร นาน3 เดือน

  โดย เนชั่นออนไลน์ เปิดเผย แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล แจ้งว่า ที่ประชุมครม. เห็นชอบมาตรการลดค่าครองชีพ และการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยออกเป็นร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อลดภาษีน้ำมันดีเซลไม่เกิน 3 บาท/ลิตร เป็นเวลา 3 เดือน โดยจะเริ่มต้นเร็วที่สุด

 


  ทั้งนี้ปัจจุบันกรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีน้ำมันดีเซลในอัตรา 5.99 บาทต่อลิตร สามารถจัดเก็บรายได้ประมาณเดือนละ 12,000 ล้านบาท หรือปีละ 1.44 แสนล้านบาท จากการใช้น้ำมัน 2,000 ล้านลิตรต่อเดือน หากปรับลดอัตราภาษีเต็มจำนวนอัตราภาษีที่จัดเก็บ ประเมินว่า จะกระทบการจัดเก็บรายได้รัฐปีละ 70,000 ล้านบาท

cr.
เนชั่นออนไลน์