สั่งปูพรม ตรวจสอบ "ไส้กรอกมรณะ" ดำเนินคดีอีก 13 ยี่ห้อ

13 กุมภาพันธ์ 2565

อย. และ สสจ. ปูพรมตรวจเพิ่ม ไส้กรอกมรณะ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์ทั่ว ตามโรงงาน-สถานจัดจำหน่าย ประเทศ ดำเนินคดีแล้วอีก 13 ยี่ห้อ

กรณีข่าวไส้กรอกมรณะทำเด็กป่วย เหตุ สารไนไทรต์เกินปริมาณที่กำหนด ทาง อย. จับมือ สสจ. ทั่วประเทศตรวจสอบสถานที่ผลิต จำหน่ายไส้กรอก และเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์แล้ว อยู่ระหว่างรอผล เตือน ผู้ผลิตขออนุญาตให้ถูกต้อง เข้มงวดกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค ส่วนผู้บริโภคขอให้ระมัดระวัง เลือกซื้อจากหลักแหล่งที่น่าเชื่อถือ มีเครื่องหมาย อย.

 

ตรวจสอบ "ไส้กรอกอันตราย" ดำเนินคดีอีก 13 ยี่ห้อ

ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากผลการตรวจสอบกรณีมีผู้ป่วยจากการรับประทานไส้กรอกที่ผลิตจากโรงงานเถื่อนในจังหวัดชลบุรี ซึ่งผลวิเคราะห์จากตัวอย่างไส้กรอกที่ผู้ป่วยรับประทานทั้ง 4 ยี่ห้อ พบว่ามีปริมาณไนไทรต์เกินจากที่กฎหมายกำหนดถึง  35-48 เท่า จัดเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์  มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินคดี และจากข้อมูลข้างต้นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ประสานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศร่วมเฝ้าระวังในพื้นที่ โดยมีการตรวจสอบสถานที่ผลิต สถานที่จำหน่าย และประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยให้ประชาชนทราบขณะนี้มีจังหวัดที่ดำเนินการตรวจเฝ้าระวังสถานที่จำหน่ายในท้องตลาดเสร็จแล้ว 66 จังหวัด มีการสุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไส้กรอกที่มีความเสี่ยงส่งตรวจวิเคราะห์ 102 ตัวอย่าง (อยู่ระหว่างรอผลวิเคราะห์) 

มีการดำเนินคดีกรณีจำหน่ายไส้กรอกที่ไม่มีฉลากแสดง คือที่ จ.สระบุรี  จ.อุทัยธานี และ จ.อยุธยา ซึ่งกรณีของ จ.สระบุรี ตรวจพบเป็นไส้กรอกที่รับมาจากสถานที่ผลิตเถื่อนในจังหวัดชลบุรี ส่วนของ จ.อุทัยธานี ตรวจสอบพบมีสินค้าที่ฉลากเหมือนกับที่เจอใน จ.อยุธยา ด้วย เป็นเหตุให้มีการขยายผลดำเนินการจับกุมโรงงานลักลอบผลิตไส้กรอกโดยไม่ขออนุญาตที่ จ.อยุธยาอีก 2 แห่ง กรณีนี้มีการอายัดสถานที่และของกลางมูลค่ารวมกว่า 4.3 ล้านบาท

 

ตรวจสอบ "ไส้กรอกอันตราย" ดำเนินคดีอีก 13 ยี่ห้อ

 

โดยตรวจจับและดำเนินคดีกับผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ที่ไม่มี อย. จำนวน 13 รายการ คือ

1.ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ตรา เคน หมูชีส (มีเปลือก)

2.ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป KC คอกเทลรมควันไก่ (มีเปลือก)

3.ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป KC คอกเทลรมควันหมู (มีเปลือก)

4.Super-Rich ไส้กรอกชีสนม (มีเปลือก)

5.Super-Rich คอกเทลรมควัน (มีเปลือก)

6.Super-Zaab ไส้กรอกแฟร้งไก่ (มีเปลือก)

7.เคนจิ ฟุตลองชีส (มีเปลือก)

8.เคนจิ ฟุตลองรมควันหมู (มีเปลือก)

9.ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป KC

10.KC หมูยออุบล

11.ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ตรา FC จัมโบ้คลาสิค (มีเปลือก)

12.ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ตรา ริช ไส้กรอกรมควัน (มีเปลือก)

13.ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ไส้กรอก ไม่มีฉลาก

 

นอกจากนี้สสจ.ทุกจังหวัดได้แจ้งเตือนให้ผู้ประกอบการเพิ่มความเข้มงวดในกระบวนการผลิตโดยเฉพาะขั้นตอนการเติมวัตถุกันเสีย และกรณีสำนักงานอาหารและยา FDA กระทรวงสาธารณสุขพม่า ได้เตือนประชาชนห้ามรับประทานไส้กรอกจากประเทศไทยยี่ห้อ “ฤทธิ์”  นั้น  อย.ได้ขอความร่วมมือ ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ติดชายแดนเพิ่มการเฝ้าระวังแหล่งจำหน่ายในตลาดชายแดน และเพิ่มการแจ้งเตือนภัยผู้บริโภคให้ครอบคลุมมากขึ้น

 

ตรวจสอบ "ไส้กรอกอันตราย" ดำเนินคดีอีก 13 ยี่ห้อ

 

รองเลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้ายว่า ขอเตือนให้ผู้ผลิตไส้กรอกต้องขออนุญาตสถานที่ผลิตให้ถูกต้อง เป็นไปตามคุณภาพมาตรฐาน GMP และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค ส่วนผู้บริโภคควรเลือกซื้อไส้กรอกที่มีเลขสารบบอาหารในกรอบเครื่องหมาย อย. มีชื่ออาหาร ขื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต วันเดือนปีที่ผลิต หรือหมดอายุ หรือควรบริโภคก่อน

ส่วนประกอบและข้อมูลวัตถุเจือปนอาหาร น้ำหนักสุทธิ ซื้อจากร้านค้าที่มีหลักแหล่งน่าเชื่อถือ และหากพบเห็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือไม่ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภค ขอให้ร้องเรียนมาได้ที่ สายด่วน อย. โทร. 1556 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

 

ขอบคุณ hfocus.org