ราชกิจจาฯประกาศกรมขนส่งฯ เผยหลักเกณฑ์ "ป้ายทะเบียนรถพิเศษใส่ชื่อคนได้"

12 กุมภาพันธ์ 2565

ราชกิจจาฯประกาศกรมขนส่งทางบก "ใส่ชื่อคนบนป้ายทะเบียนรถได้" เช็คหลักเกณฑ์ป้ายทะเบียนรถพิเศษ สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 65 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกรมการขนส่งทางบก หลักเกณฑ์การกำหนดตัวอักษรประจำหมวด และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนรถของแผ่นป้ายทะเบียนรถ ที่มีลักษณะพิเศษสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน พ.ศ.2565 โดยสามารถใส่ชื่อบนป้ายทะเบียนรถได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ในตอนหนึ่งของประกาศระบุว่า

การกำหนดตัวอักษรประจำหมวดของแผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คนที่มีตัวอักษรประจำหมวดมากกว่า 2 ตัว หรือมีตัวอักษรผสมสระ หรือวรรณยุกต์ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

ราชกิจจาฯประกาศกรมขนส่งฯ เผยหลักเกณฑ์  ป้ายทะเบียนรถพิเศษใส่ชื่อคนได้

-เช็คด่วน 8 อาการ "โอมิครอน" ที่พบมากที่สุดในไทย ใครเข้าข่าย หรือติดแล้ว!?
-ประกาศเตือนภัยฉบับ 5 อากาศแปรปรวน "เปิดรายชื่อจังหวัดพายุถล่ม"
-ก.คลังตอบแล้ว หลังพ่อค้า - แม่ค้า เข้าร่วม "คนละครึ่ง" โดนภาษีเป็นหมื่น - แสน

โดยให้สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถเปิดให้ประชาชนเสนอตัวอักษร หรือตัวอักษรผสมสระหรือวรรณยุกต์เป็นคำหรือข้อความที่จะใช้กับแผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ หรือจะเสนอโดยสำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนก็ได้ สำหรับรายละเอียดทั้งหมด มีดังนี้

ราชกิจจาฯประกาศกรมขนส่งฯ เผยหลักเกณฑ์  ป้ายทะเบียนรถพิเศษใส่ชื่อคนได้

ราชกิจจาฯประกาศกรมขนส่งฯ เผยหลักเกณฑ์  ป้ายทะเบียนรถพิเศษใส่ชื่อคนได้

ราชกิจจาฯประกาศกรมขนส่งฯ เผยหลักเกณฑ์  ป้ายทะเบียนรถพิเศษใส่ชื่อคนได้
ราชกิจจาฯประกาศกรมขนส่งฯ เผยหลักเกณฑ์  ป้ายทะเบียนรถพิเศษใส่ชื่อคนได้

ราชกิจจาฯประกาศกรมขนส่งฯ เผยหลักเกณฑ์  ป้ายทะเบียนรถพิเศษใส่ชื่อคนได้

 

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา