อัปเดต "ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส4" เหลือสิทธิ์ไม่มาก

11 กุมภาพันธ์ 2565

อัปเดต "ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส4" เหลือสิทธิ์ไม่มาก ประมาณ 7 หมื่นกว่าสิทธิ์เท่านั้น โดยลงทะเบียนได้ทางแอปฯเป๋าตังและ www.คนละครึ่ง.com

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง อัปเดตโครงการคนละครึ่งเฟส4 หลังเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งล่าสุดเมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2565 ที่ผ่านมาสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการรายใหม่

โดยโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าโครงการคนละครึ่งเฟสที่ 4 ได้เปิดลงทะเบียนสำหรับประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส3 เป็นวันแรกเมื่อ 10 ก.พ.65 โดยพบว่า เมื่อเวลา 15.00 น. มีผู้ลงทะเบียนแล้วจำนวนประมาณ 7.7 แสนราย ซึ่งประชาชนทั่วไปฯ ที่ลงทะเบียนโครงการระยะที่ 4 สำเร็จ จะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

 

ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส4 เหลือสิทธิ์ไม่มาก

 

ทั้งนี้ข้อมูลสะสม วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ณ เวลา 23.00 น. พบว่า มีผู้ใช้สิทธิ์จำนวน 21.76 ล้านราย มียอดการใช้จ่ายรวม 18,510.6 ล้านบาท
 

มีประชาชนที่กดยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4 แล้ว จำนวน 24.8 ล้านราย จากจำนวนผู้ใช้จ่ายโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 จำนวน 26.35 ล้านราย และมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4 แล้วจำนวน 1.34 ล้านราย โดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 12,422 ราย ซึ่งมีจำนวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4 มากกว่าโครงการคนละครึ่งเฟส 3 จำนวนประมาณ 3 หมื่นราย

สำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 4 สามารถลงทะเบียนได้ทางแอปพลิเคชัน"เป๋าตัง" หรือผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 22.00 น. ต่อเนื่องทุกวัน จนกว่าจะครบจำนวนประมาณ 1 ล้านสิทธิ์

 

ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส4 เหลือสิทธิ์ไม่มาก