ทนายเดชา เผยกรณี ทิดสมปอง ซื้อที่ดิน ส.ป.ก. ซื้อขายไม่ได้เป็นโมฆะ

07 กุมภาพันธ์ 2565

"ทนายเดชา" เผยกรณี "ทิดสมปอง" หรือ นายสมปอง ไธสง ซื้อที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 ซื้อขายไม่ได้เป็นโมฆะ อาจถูกดำเนินคดีข้อหาบุกรุกได้

กำลังเป็นประเด็นที่มาแรงมากตอนนี้ จากการที่ "ติ๋ม ทีวีพูล" ประกาศเเตกหัก "ทิดสมปอง" และแฉถึงพฤติกรรมต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิต ซื้อที่ดินส.ป.ก.4-01 เกือบ 300 ไร่ ทำสวนยางพารากับครอบครัว

ทนายเดชา เผยกรณี ทิดสมปอง ซื้อที่ดิน ส.ป.ก. ซื้อขายไม่ได้เป็นโมฆะ

 

ด้าน ทนายเดชา ได้เผยข้อกฎหมายผ่านเพจทนายคลายทุกข์ โดยเผยว่า... คดีที่สมปองที่ดิน สปก. ซื้อขายไม่ได้เป็นโมฆะ และอาจถูกดำเนินคดีข้อหาบุกรุกได้ เทียบเคียงคำพิพากษาฎีกาที่ 6527 / 2561 และพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรแต่กรรมพ.ศ. 2528 มาตรา 39 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 150

ทนายเดชา เผยกรณี ทิดสมปอง ซื้อที่ดิน ส.ป.ก. ซื้อขายไม่ได้เป็นโมฆะ

 

นอกจากนี้หากทิดสมปองรู้อยู่แล้วว่าที่ดินที่ซื้อขายมีข้อกำหนดห้ามโอนไว้ จึงเป็นการชำระหนี้ตามอำเภอใจและฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฏหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 407 และมาตรา 411 ไม่มีสิทธิ์ขอเงินคืน ระมัดระวังกันหน่อยนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะต้องย้ายทะเบียนบ้านไปอยู่ในคุก

ทนายเดชา เผยกรณี ทิดสมปอง ซื้อที่ดิน ส.ป.ก. ซื้อขายไม่ได้เป็นโมฆะ

 

 

ขอบคุณ FBทนายคลายทุกข์