"อย."อนุมัติแล้ว วัคซีน 2 ชนิด ให้ฉีดในเด็ก 6 ปีขึ้นไป

05 กุมภาพันธ์ 2565

 เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผย อย. อนุมัติวัคซีนซิโนแวคและซิโนฟาร์มในเด็ก 6 ปีขึ้นไป ไม่ปรับขนาดยาของวัคซีนทั้งสองชนิด

นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่า วันนี้ (4 กุมภาพันธ์ 2565)

อย. อนุมัติแล้ว วัคซีน 2 ชนิด ให้ฉีดในเด็ก 6 ปีขึ้นไป

กรรมการผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาขยายขอบเขตการใช้วัคซีนสำหรับอายุ 6 ปีขึ้นไป โดยไม่ต้องมีการปรับขนาดยา ของวัคซีนซิโนแวค ซึ่งนำเข้าโดยองค์การเภสัชกรรม และวัคซีนซิโนฟาร์ม นำเข้าโดยบริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด

 

ปัจจุบันวัคซีนทั้ง 2 ชนิดได้รับอนุญาตให้ใช้ในผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยผู้รับอนุญาต คือ องค์การเภสัชกรรม และ บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด มาขอขยายอายุในช่วง 3-17 ปี ซึ่งกรรมการผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาถึงคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยแล้ว ได้อนุมัติให้ขยายอายุกลุ่มผู้ใช้ตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ทั้งนี้ อย. ได้แจ้งให้ผู้รับอนุญาตทั้ง 2 ราย ส่งข้อมูลเพิ่มเติมโดยเร็วเพื่อพิจารณาขยายในกลุ่มอายุ 3 -5 ปี ต่อไป

อย. อนุมัติแล้ว วัคซีน 2 ชนิด ให้ฉีดในเด็ก 6 ปีขึ้นไป