"อนุทิน"ลั่น เตรียม ปรับโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น

03 กุมภาพันธ์ 2565

นายอนุทิน ชาญวีรกูล วางเป้าหมายและแนวทางที่จะปรับโรคโควิด 19 จากการระบาดใหญ่ (Pandemic) ไปสู่การเป็นโรคประจำถิ่น (Endemic)

เพจเฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ได้ออกมารายงานข่าว ระบุข้อความว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหาร ร่วมประชุม ครั้งที่ 2/2565 ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมว่า

"อนุทิน"ลั่น เตรียม ปรับโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น

กระทรวงสาธารณสุขวางเป้าหมายและแนวทางที่จะปรับโรคโควิด 19 จากการระบาดใหญ่ (Pandemic) ไปสู่การเป็นโรคประจำถิ่น (Endemic) ซึ่งมีเจตนารมณ์เพื่อให้ประชาชนอยู่ร่วมกับโรคโควิด 19 ได้อย่างปลอดภัย มีความมั่นใจในความพร้อมของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งยา เวชภัณฑ์ และสถานพยาบาลในการดูแลรักษาเหมือนกับการดูแลรักษาโรคติดเชื้ออื่นๆ

ขณะเดียวกันให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเร่งฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น รวมทั้งให้ สปสช.และองค์การเภสัชกรรม จัดหาและกระจายชุดตรวจ ATK ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในราคาที่เหมาะสม

"อนุทิน"ลั่น เตรียม ปรับโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข