เช็กเงื่อนไข 1 ก.พ. กดยืนยัน "คนละครึ่งเฟส 4" สามารถใช้สิทธิได้ทันทีหรือไม่?

30 มกราคม 2565

เช็กเงื่อนไข 1 ก.พ. 65 ผู้ที่เคยได้รับสิทธิคนละครึ่งเฟส 3 (รายเก่า) จำนวน 27.98 ล้านคน กดยืนยัน "คนละครึ่งเฟส 4" สามารถใช้สิทธิได้ทันทีหรือไม่?

ความคืบหน้าโครงการคนละครึ่งเฟส 4 หรือ คนละครึ่งระยะที่ 4 ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติวงเงินโครงการคนละครึ่งเฟส 4 โดยโอนเงินผ่านแอปฯเป๋าตัง จำนวน 1,200 บาท ให้กับประชาชนทั้งรายเก่า และรายใหม่ เพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจจนถึงระดับฐานรากในช่วงเวลาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยทุกระดับจากการขายสินค้าและบริการ ผ่านการเพิ่มอุปสงค์การบริโภคภายในประเทศและเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของประชาชน ซึ่งรัฐจะสนับสนุนเงินในอัตราร้อยละ 50 หรือไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 1,200 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ (1 ก.พ.-30 เม.ย.)

 

เช็กเงื่อนไข 1 ก.พ. กดยืนยัน "คนละครึ่งเฟส 4" สามารถใช้สิทธิได้ทันทีหรือไม่?

ทั้งนี้ ในวันที่ 1 ก.พ. 65 เป็นต้นไป ผู้ที่เคยได้รับสิทธิคนละครึ่งเฟส 3 (รายเก่า) จำนวน 27.98 ล้านคน จะต้องยืนยันสิทธิเพื่อเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ผ่านแอปฯเป๋าตัง และสามารถใช้จ่ายผ่านสิทธิคนละครึ่งได้เลยในวันนี้ (วันเดียวกันกับวันยืนยันสิทธิ) อย่างไรก็ตามจะต้องเริ่มใช้สิทธิครั้งแรก ภายในวันที่ 28 ก.พ. 2565 เวลา 22.59 น. หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ โดยสิทธิที่เหลืออาจจะนำมาพิจารณาเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้ง ซึ่งหากยังประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องลงทะเบียนเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป

 

 

3 ขั้นตอนการกดรับสิทธิ "คนละครึ่งเฟส 4"

1. เข้าสู่ G-Wallet บนแอปฯ เป๋าตัง

2. กดเมนูคนละครึ่ง จากนั้นจะมีปุ่มให้กดยอมรับเงื่อนไข และรับสิทธิ

3. แอพพลิเคชั่นจะแสดงผลการรับสิทธิสำเร็จ

 

เช็กเงื่อนไข 1 ก.พ. กดยืนยัน "คนละครึ่งเฟส 4" สามารถใช้สิทธิได้ทันทีหรือไม่?

สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิคนละครึ่งมาก่อน จะเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ. 65 และสามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ.- 30 เม.ย. 65


ช่องทางการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง เฟส 4

- ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com  หรือคลิกที่นี่

- ลงทะเบียนผ่านแอปฯเป๋าตัง พร้อมผูก G-wallet (กดแถบโครงการคนละครึ่ง)