คนละครึ่งเฟส4 ผู้ที่ไม่เคยรับสิทธิ รีบลงทะเบียนก่อนครบจำนวน 1ล้านสิทธิ

26 มกราคม 2565

10 ก.พ. 65 รีบลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส4 www.คนละครึ่ง.com ผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิโครงการ เปิดรับลงทะเบียนใหม่อีก1 ล้านสิทธิ

   หลังจากที่ประชุม ครม.มีมติไฟเขียว โครงการคนละครึ่ง เฟส 4 ระยะเวลา 1 ก.พ.-30 เม.ย.65จำนวน 29 ล้านสิทธิ วงเงินใช้จ่าย 1,200บาทต่อคน โดย ผู้ที่ได้รับสิทธิในเฟส 3 กดยืนยัน โอนเงินเข้าเเอปฯเป๋าตังเริ่มใช้จ่าย 1 ก.พ.65  สำหรับประชาชนที่จะต้องลงทะเบียนใหม่ เริ่ม 10 ก.พ.65 เเละสามารถจ่ายใช้ 17 ก.พ.65 


รายละเอียดเพิ่มเติมเเละเงื่อนไขอื่นๆที่น่าสนใจสำหรับ "คนละครึ่ง เฟส 4"  เริ่มใช้ 1 ก.พ. นี้โครงการ คนละครึ่ง เฟส 4 วงเงินรวม 1,200 บาท/คน ตลอดทั้งโครงการ สามารถใช้จ่ายวันละ 150 บาท

คนละครึ่งเฟส4 ผู้ที่ไม่เคยรับสิทธิ รีบลงทะเบียนก่อนครบจำนวน 1ล้านสิทธิ

ผู้ที่เคยได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ประมาณ 28 ล้านสิทธิ
กดยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการผ่านแอปฯ เป๋าตัง ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 65
- ใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 65 - 30 เม.ย. 65 


ผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิโครงการ (จำนวน 1 ล้านสิทธิ
- ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ. 65 จนครบจำนวน
- ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ คนละครึ่ง / แอปฯ เป๋าตัง
- ใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ. 65 - 30 เม.ย. 65

www.คนละครึ่ง.com ลงทะเบียน 2565

คนละครึ่งเฟส4 ผู้ที่ไม่เคยรับสิทธิ รีบลงทะเบียนก่อนครบจำนวน 1ล้านสิทธิ

www.คนละครึ่ง.com