ศูนย์วิจัยศิริราช เผยผลวิจัยภูมิคุ้มกัน "โอมิครอน" หลังฉีดกระตุ้นเข็ม 3

17 มกราคม 2565

ศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช เผยผลการวิจัยเบื้องต้นการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันชนิด PVNT50 ต่อสายพันธุ์โอมิครอน หลังฉีดกระตุ้นเข็ม 3

เพจ Siriraj Institute of Clinical Research ศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช เผยผลการวิจัยเบื้องต้นการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันชนิด PVNT50 ต่อสายพันธุ์โอมิครอน

 

ศูนย์วิจัยศิริราช เผยผลวิจัยภูมิคุ้มกัน โอมิครอน หลังฉีดกระตุ้นเข็ม 3

Sinovac : หลังฉีดซิโนแวคสองเข็มมาแล้ว 12 สัปดาห์ เมื่อกระตุ้นเข็มที่ 3 ด้วย

  • วัคซีนแอสตร้าเซเนก้า จะได้ภูมิคุ้มกันต่อโอมิครอน=170
  • วัคซีนไฟเซอร์ครึ่งโดส จะได้ภูมิคุ้มกันต่อโอมิครอน=551
  • วัคซีนไฟเซอร์เต็มโดส จะได้ภูมิคุ้มกันต่อโอมิครอน=543

AstraZeneca : หลังฉีดแอสตร้าสองเข็มมาแล้ว 12 สัปดาห์ เมื่อกระตุ้นเข็มที่ 3 ด้วย 

  • วัคซีนแอสตร้าเซเนก้า จะได้ภูมิคุ้มกันต่อโอมิครอน=3
  • วัคซีนไฟเซอร์ครึ่งโดส จะได้ภูมิคุ้มกันต่อโอมิครอน=232
  • วัคซีนไฟเซอร์เต็มโดส จะได้ภูมิคุ้มกันต่อโอมิครอน=521

 

การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันชนิด PVNT50 ต่อสายพันธุ์โอมิครอน ในวัคซีนสูตรไขว้

Sinovac-AstraZeneca : หลังฉีดซิโนแวคเข็มที่ 1 และฉีดแอสตร้าเซเนก้าเข็มที่ 2 มาแล้ว 12 สัปดาห์ เมื่อกระตุ้นเข็มที่ 3 ด้วย

วัคซีนไฟเซอร์ครึ่งโดส จะได้ภูมิคุ้มกันต่อโอมิครอน=204

วัคซีนไฟเซอร์เต็มโดส จะได้ภูมิคุ้มกันต่อโอมิครอน=150

ศูนย์วิจัยศิริราช เผยผลวิจัยภูมิคุ้มกัน โอมิครอน หลังฉีดกระตุ้นเข็ม 3

 

สรุป หลังฉีดวัคซีนสองเข็มไม่ว่าจะเป็นชนิดใดก็ตาม

  • ควรกระตุ้นวัคซีนเข็มที่ 3 เพื่อให้ภูมิคุ้มกันสูงขึ้น สำหรับป้องกันสายพันธุ์โอมิครอน
  • กระตุ้นด้วยวัคซีนไฟเซอร์เป็นเข็มที่ 3 ทั้งครึ่งโดสและเต็มโดส ให้ระดับภูมิคุ้มกันได้ดีต่อสายพันธุ์โอมิครอน
  • หากได้แอสตร้าเซเนก้ามาแล้วสองเข็ม ควรกระตุ้นเข็มที่ 3 ด้วยไฟเซอร์เท่านั้น

ศูนย์วิจัยศิริราช เผยผลวิจัยภูมิคุ้มกัน โอมิครอน หลังฉีดกระตุ้นเข็ม 3

ศูนย์วิจัยศิริราช เผยผลวิจัยภูมิคุ้มกัน โอมิครอน หลังฉีดกระตุ้นเข็ม 3

ศูนย์วิจัยศิริราช เผยผลวิจัยภูมิคุ้มกัน โอมิครอน หลังฉีดกระตุ้นเข็ม 3

 

ขอบคุณ FB : Siriraj Institute of Clinical Research