"หมอธีระ"เผยสูตรฉีดวัคซีนเข็ม 3 ที่ป้องกัน "โอมิครอน" ได้ดีที่สุด

15 มกราคม 2565

"หมอธีระ" รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ ได้ออกมาโพสต์ข้อความ ระบุ ถึงไวรัสโควิด-19 โอมิครอน และการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3

จากกรณี "หมอธีระ" รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกมาโพสต์ข้อความ ระบุ ถึงไวรัสโควิด-19 โอมิครอน และการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 โดยระบุข้อความว่า

...อัพเดต Omicron "โอมิครอน"

UK HSA ออกรายงาน Technical briefing ฉบับที่ 34 เมื่อวานนี้ 14 January 2022 มีสาระสำคัญหลายเรื่อง

หนึ่ง "อาการของคนติดเชื้อ Omicron"

ผู้ติดเชื้อ Omicron จะมีอาการที่แตกต่างจากสายพันธุ์เดลต้า

อาการที่มักได้รับการรายงานจากคนที่เป็น Omicron มากกว่าคือ เจ็บคอ ไข้ ไอ ท้องเสีย และปวดกล้ามเนื้อปวดข้อ

"หมอธีระ"เปิดสูตร ฉีดเข็ม 3 อย่างไร ป้องกัน "โอมิครอน" ได้ดีที่สุด

สอง "การฉีดเข็มกระตุ้นด้วยวัคซีน mRNA อย่าง Pfizer และ Moderna นั้นมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันการติดเชื้อแบบมีอาการจาก Omicron"

ยิ่งหากสองเข็มแรกได้รับเป็น mRNA vaccines ประสิทธิภาพหลังได้รับเข็มกระตุ้นจะสูงกว่าการได้รับสองเข็มแรกเป็น AZ

ทั้งนี้การฉีดเข็มกระตุ้นด้วย Moderna ดูจะได้ประสิทธิภาพดีกว่า หากสองเข็มแรกได้ AZ หรือ Pfizer

"หมอธีระ"เปิดสูตร ฉีดเข็ม 3 อย่างไร ป้องกัน "โอมิครอน" ได้ดีที่สุด

 

...มองสถานการณ์

หลายประเทศเริ่มเห็นปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในการทำงาน เนื่องจากติดเชื้อกันมาก จนบางประเทศออกนโยบายลดวันกักตัวเพื่อให้ระบบทำงานต่อไปได้ แลกกับความเสี่ยงในการติดเชื้อแพร่เชื้อเพิ่มขึ้น โดยมองว่าปัจจุบันติดกันมากเกินกว่าจะห้ามได้ หรือยังไงก็ไม่ร้ายไปกว่าที่เป็น และอัตราป่วยรุนแรงและอัตราตายต่ำกว่าเดลต้า

สองเรื่องสำคัญที่จะกลายเป็นบิลตามมาเรียกเก็บภายหลังจากการประกาศนโยบายลักษณะข้างต้นคือ

หนึ่ง ประชาชนกลุ่มเปราะบาง เช่น เด็กและเยาวชน รวมถึงกลุ่มที่ยังไม่ได้รับวัคซีน รับไม่ครบ และยังไม่ได้เข็มกระตุ้น ก็จะเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อมากขึ้น ป่วยได้ ตายได้

สอง ทุกช่วงวัย และทุกกลุ่ม ที่ติดเชื้อ จะเสี่ยงต่อการมีอาการคงค้างระยะยาว หรือ Long COVID ได้ และจะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันทั้งในบ้าน ที่ทำงาน และอื่นๆ ผลกระทบข้อนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดว่า Omicron จะมีภาวะ Long COVID มากกว่า เท่ากับ หรือน้อยกว่าสายพันธุ์อื่นๆ ที่ผ่านมา ซึ่งเคยพบได้ถึง 20-40% เรื่องนี้ก็จะย้อนกลับมาเป็น costs ที่เกิดขึ้นต่อตัวคนติดเชื้อ ครอบครัว และสังคม ทั้งในเรื่องการสูญเสียสมรรถนะทางร่างกาย จิตใจ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่่จะเกิดขึ้น

เรื่องนโยบายจึงเป็นเรื่องสำคัญ ที่ต้องคิดให้รอบคอบ ทั้งในเรื่องทิศทางและเงื่อนเวลาในการตัดสินใจทำ เพราะผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เปรียบเหมือนตีตั๋วขึ้นรถไฟ ที่มีขาไป แต่ไม่มีขากลับ

"หมอธีระ"เปิดสูตร ฉีดเข็ม 3 อย่างไร ป้องกัน "โอมิครอน" ได้ดีที่สุด