10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด-19 สูงสุด ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 11 ม.ค. 65

10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด-19 สูงสุด ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 11 ม.ค. 65

12 ม.ค. 2565 เวลา 15:37 น.1.2k

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยข้อมูล 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด-19 สูงสุด ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 11 ม.ค. 65 ข้อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 01:00 น.

10จังหวัด ติดเชื้อโควิด-19 สูงสุด ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 11 ม.ค. 65

ข้อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 01:00 น.

10จังหวัด ติดเชื้อโควิด-19 สูงสุด

1.กรุงเทพมหานคร 892 ยอดสะสม 6,103 ราย
2.ชลบุรี 873 ยอดสะสม 8,212 ราย
3.สมุทรปราการ 523 ยอดสะสม 4,646 ราย
4.ภูเก็ต 488 ยอดสะสม 3,251 ราย
5.ขอนแก่น 277 ยอดสะสม 2,508 ราย
6.อุบลราชธานี 269 ยอดสะสม 4,225 ราย

affaliate-2

7.นนทบุรี 251 ยอดสะสม 2,249 ราย
8.เชียงใหม่ 194 ยอดสะสม 2,348 ราย
9.ศรีสะเกษ 167 ยอดสะสม 817 ราย
10.บุรีรัมย์ 166 ยอดสะสม 1,487 ราย

10จังหวัด ติดเชื้อโควิด-19 สูงสุด
ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

affaliate-3
ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ