เช็กผลวิจัย กระตุ้นเข็ม 3 ด้วยแอสตร้าฯ หรือ ไฟเซอร์ ได้ภูมิคุ้มกันเท่าไหร่

11 มกราคม 2565

เช็กผลวิจัย กระตุ้นเข็ม 3 ด้วยแอสตร้าฯ หรือ ไฟเซอร์ ได้ภูมิคุ้มกันเท่าไหร่ ป้องกันเดลต้า และโอมิครอนได้แค่ไหน

ศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช เผยผลการวิจัยเบื้องต้นการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันชนิด PVNT50 ต่อสายพันธุ์เดลต้าและโอมิครอน ด้วยวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 แอสตร้าเซเนก้า ไฟเซอร์ครึ่งโดส และไฟเซอร์เต็มโดส ที่ 2 สัปดาห์หลังกระตุ้นเข็มที่ 3 ในผู้ที่เคยได้รับวัคซีนซิโนแวคหรือแอสตร้าเซเนก้ามาแล้ว 2 เข็ม พบว่า

เช็กผลวิจัย กระตุ้นเข็ม 3 ด้วยแอสตร้าฯ หรือ ไฟเซอร์ ได้ภูมิคุ้มกันเท่าไหร่

ซิโนแวค+ซิโนแวค+แอสตร้าเซเนก้า

 • ให้ภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์เดลต้าได้ = 587 GMT
 • ให้ภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์สายพันธุ์โอมิครอนได้ระดับต่ำกว่าประมาณ 2-3 เท่า = 170 GMT

 

ซิโนแวค+ซิโนแวค+ไฟเซอร์ครึ่งโดส

 • ให้ภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์เดลต้าได้ดี = 1,002 GMT
 • ให้ภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์โอมิครอนได้ระดับต่ำกว่าประมาณ 1 เท่า = 507 GMT

 

ซิโนแวค+ซิโนแวค+ไฟเซอร์เต็มโดส

 • ให้ภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์เดลต้าได้ดี = 1,143 GMT
 • ให้ภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์โอมิครอนได้ระดับต่ำกว่าประมาณ 1 เท่า = 531 GMT

 

แอสตร้าเซเนก้า+แอสตร้าเซเนก้า+แอสตร้าเซเนก้า

 • ให้ภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์เดลต้าได้ดี = 121 GMT
 • สายพันธุ์โอมิครอนได้ไม่ดีนัก = 22 GMT

 

แอสตร้าเซเนก้า+แอสตร้าเซเนก้า+ไฟเซอร์ครึ่งโดส

 • ให้ภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์เดลต้าได้ดี = 674 GMT
 • สายพันธุ์โอมิครอนได้ระดับต่ำกว่าประมาณ 2-3 เท่า = 232 GMT

 

แอสตร้าเซเนก้า+แอสตร้าเซเนก้า+ไฟเซอร์เต็มโดส

 • ให้ภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์เดลต้าได้ดี = 917 GMT
 • สายพันธุ์โอมิครอนได้ระดับต่ำกว่าประมาณ 1 เท่า = 521 GMT

 

คำแนะนำสำหรับผู้ที่ฉีดซิโนแวคมาแล้ว 2 เข็ม และแอสตร้าเซเนก้ามาแล้ว 2 เข็ม

ควรฉีดเข็มกระตุ้นเข็ม 3 ด้วยวัคซีนไฟเซอร์ จะได้ระดับภูมิคุ้มกันที่สูงสุดทั้งต่อเดลต้าและโอมิครอน

(หน่วยวัดเป็นค่า GMT = Geometric Mean Titer)

เช็กผลวิจัย กระตุ้นเข็ม 3 ด้วยแอสตร้าฯ หรือ ไฟเซอร์ ได้ภูมิคุ้มกันเท่าไหร่

 

ขอบคุณ FB : Siriraj Institute of Clinical Research