"หมอมนูญ" เตือนระวัง "โอมิครอน" อยู่ใกล้ตัวเรามากแล้ว

10 มกราคม 2565

"หมอมนูญ" นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ แพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจ ออกมาโพสต์เตือนระวัง "โอมิครอน" อยู่ใกล้ตัวเรามากแล้ว

จากกรณี "หมอมนูญ" นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ แพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก โดยระบุข้อความว่า 

ติดตามข้อมูลระบาดวิทยาทุกเดือน รู้ทันว่ามีโรคไวรัสอะไรระบาดบ้าง

เดือนธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ข้อมูลของโรงพยาบาลวิชัยยุทธที่ติดตามโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่เกิดจากเชื้อไวรัสประจำถิ่น ไข้หวัดใหญ่ อาร์เอสวี (RSV) และ Human metapneumovirus (hMPV)

พบการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เดือนที่แล้วเพียง 1 คน ทั้งปีเพิ่งพบผู้ป่วย 1 รายในรพ.วิชัยยุทธ (ดูกราฟ)

ไม่พบเชื้อไวรัสทางเดินหายใจ RSV และเชื้อไวรัสทางเดินหายใจ hMPV Human metapneumovirus

พบโรคไข้เลือดออกที่เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี่ 2 ราย (ดูกราฟ) โรคชิคุนกุนยา หรือไข้ปวดข้อยุงลายพบ 1 ราย (ดูกราฟ)

โรคไวรัส Noro (โนโร) และ Rota(โรตา) ทำให้เกิดอาการท้องร่วงอย่างรุนแรงทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ เดือนที่แล้วพบโนโรไวรัส 5 ราย ไม่พบโรตาไวรัส (ดูกราฟ)

โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสประจำถิ่น ไข้หวัดใหญ่ พบ 1 ราย RSV และ hMPV เดือนที่แล้วไม่พบเลย โรคไข้เลือดออกพบ 2 ราย โรคชิคุนกุนยาพบ 1 ราย โรคท้องร่วงจากไวรัสโนโรพบเพิ่มขึ้น 5 ราย โรตาไวรัสไม่พบเลย

 

เชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนกำลังแพร่ระบาดในประเทศไทยอย่างรวดเร็ว โชคดีที่โรคไวรัสทางเดินหายใจ ทั้งไข้หวัดใหญ่ RSV และ hMPV พบน้อยมาก ไม่เช่นนั้นผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อาจจะติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนพร้อมๆกันกับเชื้อไข้หวัดใหญ่หรือ RSV

ขอให้คนไทยระมัดระวังตัวใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ หลีกเลี่ยงสถานที่ปิด อากาศถ่ายเทไม่ดี มีคนอยู่กันแออัด และรีบฉีดวัคซีนกันให้ครบโดสทุกคน เชื้อสายพันธุ์โอมิครอนอยู่ใกล้ตัวเรามากขณะนี้

เดือนมกราคมจะเป็นอย่างไร ติดตามรายงานเดือนหน้าครับ

"หมอมนูญ"เผย โอมิครอน อยู่ใกล้ตัวเรามากแล้ว มี 1 อย่างต้องทำด่วน

"หมอมนูญ"เผย โอมิครอน อยู่ใกล้ตัวเรามากแล้ว มี 1 อย่างต้องทำด่วน

"หมอมนูญ"เผย โอมิครอน อยู่ใกล้ตัวเรามากแล้ว มี 1 อย่างต้องทำด่วน

"หมอมนูญ"เผย โอมิครอน อยู่ใกล้ตัวเรามากแล้ว มี 1 อย่างต้องทำด่วน