ไม่รอด สั่งปลดแล้ว "ทหารเรือเพื่อนโจ๊ก" เมากร่างขัดขวางการทำงานตำรวจ

07 มกราคม 2565

สั่งปลดออกแล้ว "ทหารเรือเพื่อนโจ๊ก" เมากร่างขัดขวางการทำงานเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผิดวินัยทหารประพฤติชั่วร้ายแรง ไม่มีเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ สังกัด กพ.ทร.

จากกรณีทหารเรือกร่าง เมาข่มขู่เจ้าหน้าที่ตำรวจในร้านอาหารแห่งหนึ่งที่ อ.สัตหีบ โดยอ้างว่ารู้จักกับบิ๊กโจ๊ก จนชาวเน็ตเรียกว่า "ทหารเรือเพื่อนโจ๊ก" ซึ่งตอนนั้นเจ้าตัวเมาไม่ยอมออกจากร้านและขู่จะสั่งย้ายตำรวจทั้งโรงพัก ก่อนจะถูกขุดอีกคลิป ทหารเรือเพื่อนโจ๊กเมากร่างขู่พนักงานร้านอาหารแห่งหนึ่งย่านเอกมัย อ้างรู้จักคนใหญ่โต สนิทกับบิ๊กตู่ ประเทศนี้เรียกใครมาก็ได้

กระทั่งมีรายงานล่าสุด เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 7 ม.ค. 2565 กรณีคลิปเหตุการณ์ชายซึ่งอ้างตนว่าเป็นข้าราชการสังกัดกองทัพเรือ มีลักษณะอาการมึนเมาและพูดจาข่มขู่เจ้าหน้าที่ตำรวจขณะปฏิบัติหน้าที่ในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในอำเภอสัตหีบ ล่าสุดสั่งไล่ออก ทหารเรือเมากร่าง อ้างรู้จักคนใหญ่คนโต เป็นกองหนุน ไม่มีเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ

 

โดนแล้ว ไล่ออก "ทหารเรือเพื่อนโจ๊ก" ผิดวินัยทหารประพฤติชั่วร้ายแรง

 

คำสั่งกระทรวงกลาโหมที่ 14/2565 เรื่องให้ปลดนายทหารออกจากราชการ อาศัยอำนาจตามข้อบังคับ กลาโหมว่าด้วยการบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อนและลดตำแหน่งข้าราชการกลาโหมพ.ศ.2502 หมวด 1 ข้อ 4 (2) และข้อบังคับทหาร ที่ 11/1653 ลง 14 พ.ย.82 ว่าด้วยการแบ่งประเภท นายทหารสัญญาบัตร มาตรา 4 ข้อ 2 และข้อ 12 กับคำสั่ง กห.(เฉพาะ) ที่ 281/60ลง 27พ.ค.60

 

โดนแล้ว ไล่ออก "ทหารเรือเพื่อนโจ๊ก" ผิดวินัยทหารประพฤติชั่วร้ายแรง

โดย มอบอำนาจให้ ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บัญชาการทหารอากาศ ทำการแทนและสั่งการในนามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ผนวก ก ข้อ 1.43 ฉะนั้น จึงให้ปลด "น.อ.อลงกรณ์ ปลอดดี" ร.น.(พรรค นว.) ประจำ ฐท.สส. ออกจากราชการ เป็น นายทหารกองหนุน ไม่มีเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ สังกัด กพ.ทร. "เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง"

 

โดนแล้ว ไล่ออก "ทหารเรือเพื่อนโจ๊ก" ผิดวินัยทหารประพฤติชั่วร้ายแรง