ผู้ว่าฯ กทม. สั่งด่วน โรงเรียนในสังกัด เรียนแบบออนไลน์ ถึง 16 ม.ค. 65

07 ม.ค. 2565 เวลา 13:24 น.66

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สั่งปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด เรียนแบบออนไลน์ ถึง 16 ม.ค. 65

(7 ม.ค.65) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) ในประเทศไทย ซึ่งขณะนี้พบว่าผู้ติดเชื้อมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และความปลอดภัยของนักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 

 

สำนักการศึกษา กทม. จึงปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาในสังกัด จำนวน 109 โรงเรียน จากรูปแบบ ON-SITE เป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบ ONLINE ตั้งแต่วันที่ 7-16 ม.ค.65 หรือจนกว่าสถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้น

ผู้ว่าฯ กทม. สั่งด่วน โรงเรียนในสังกัด เรียนแบบออนไลน์ ถึง 16 ม.ค. 65

 

affaliate-2

โดยกำหนดแผนและแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมตามบริบทของแต่ละโรงเรียน รวมถึงประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่และคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเป็นสำคัญ

ผู้ว่าฯ กทม. สั่งด่วน โรงเรียนในสังกัด เรียนแบบออนไลน์ ถึง 16 ม.ค. 65

 

affaliate-3