บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 หยุดจ่ายค่าอะไรบ้าง เช็กรายละเอียด

05 ม.ค. 2565 เวลา 11:22 น.23.5k

บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 กรมบัญชีกลางหยุดจ่ายค่าสินค้าและบริการอะไรบ้าง เช็กเงื่อนไขรายละเอียด

ความคืบหน้าการโงินเยียวอนเยาให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ประจำเดือนมกราคม 2565 ซึ่งล่าสุด กรมบัญชีกลาง สังกัดกระทรวงการคลัง ได้โอนเงินตามไทม์ไลน์ที่กำหนดเอาไว้ ซึ่งเป็นผู้ถือบัตรรายเก่าที่มีการลงทะเบียนไว้แล้ว แต่ว่าในปีใหม่นี้จะยุติการเพิ่มวงเงิน ให้กับผู้ถือบัตรจำนวน 13.5 ล้านคน เพราะมติ ครม. ได้เห็นชอบการเพิ่มกำลังซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน จำนวน 200 บาท ตั้งแต่เดือน ก.ค.-ธ.ค. 64 และได้อนุมัติเพิ่มอีก 300 บาท ตั้งแต่เดือน พ.ย.-ธ.ค. 64 อีกด้วย รวมเป็นวงเงิน 500 บาท ดังนั้น วงเงินดังกล่าวได้สิ้นสุดเมื่อปี 2564 ที่ผ่านมานั่นเอง

 

บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 หยุดจ่ายค่าอะไรบ้าง เช็กรายละเอียด

สำหรับไทม์ไลน์โอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ประจำเดือนเดือนมกราคม 2565 มีรายละเอียดดังนี้

 

วันที่ 1 ม.ค. (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

- วงเงินซื้อสินค้า กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ได้รับ 300 บาท/เดือน

- กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท ได้รับ 200 บาท/เดือน

- ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย

- ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน

- ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน

- ค่าโดยสารรถไฟฟ้า ขสมก./ MRT/ BTS และ ARL 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล)

 

วันที่ 18 ม.ค. (สามารถกดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

- เงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน)

- เงินคืนค่าน้ำประปา 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)

affaliate-2

วันที่ 22 ม.ค. (สามารถกดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

- เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน ถึงเดือนกันยายน 2565 จาก จำนวน 800 บาทต่อคนต่อเดือน ของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ เป็นจำนวน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน สามารถกดเป็นเงินสดที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทยได้เช่นเดียวกัน โดยผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี โอนเข้าบัญชีธนาคาร 1,000 บาทต่อเดือน (จากเดิม 800 บาทต่อเดือน) ขณะที่ผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โอนเข้าบัญชีธนาคาร 800 บาท และจะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่ม 200 บาทต่อเดือน

 

บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 หยุดจ่ายค่าอะไรบ้าง เช็กรายละเอียด

ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ