svasdssvasds
นนทบุรี เปิดจุดตรวจ ATK ฟรี! ชวนประชาชนตรวจคัดกรองหลังกลับจากปีใหม่

นนทบุรี เปิดจุดตรวจ ATK ฟรี! ชวนประชาชนตรวจคัดกรองหลังกลับจากปีใหม่

04 ม.ค. 2565 เวลา 13:51 น.143

นนทบุรี เปิดจุดตรวจ ATK ฟรี! สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชวนประชาชนตรวจคัดกรอง หลังเดินทางกลับมาจากต่างจังหวัด หรือท่องเที่ยวในเทศกาลปีใหม่

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ได้ประกาศว่า สืบเนื่องจากมีสัญญาณของการติดเชื้อเพิ่มขึ้น จากการผ่อนกลายกิจกรรมกิจการในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ขอความร่วมมือให้ประชาชนชาวนนทบุรีที่เดินทางกลับจากท่องเที่ยวในเทศกาลปีใหม่ ปฏิบัติตน ดังนี้

ก่อนไปทำงานควรตรวจคัดกรอง ATK เพื่อหาเชื้อด้วยตนเอง และสังเกตอาการให้ครบ 14 วัน และตรวจซ้ำหากมีอาการผิดปกติ หรือ หลังจากกลับมาบ้านครบ 3-5 วัน หากเป็นไปได้ ควร Work Form Home อย่างน้อย 7 วัน

ควรงดออกไปในที่ชุมชนที่มีคนอยู่จำนวนมาก หรือ สถานที่ที่มีความแออัด หากมีความจำเป็นให้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อย ๆ และงดรับประทานอาหารร่วมกับบุคคลอื่น งดการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นในครอบครัว

ผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ควรรีบฉีดวัคซีนโดยเร็ว โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว โดยสามารถฉีดได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน

โปรดสังเกตอาการป่วยของตนเองภายใน 14 วัน ท่านที่สงสัยว่ามีอาการป่วย หรือ เสี่ยงติดเชื้อ เช่น สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยัน หรือ มีอาการติดเชื้อ เช่น ไข้ ไอ น้ำมูล เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่ได้รับรส หรือ ถ่ายเหลว อย่างใดอย่างหนึ่ง ขอให้รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด19

สอบถามเพิ่มเติม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี โทร 061-3945402, 061-3945403, 061-1722534, 061-1742260

นนทบุรี เปิดจุดตรวจ ATK ฟรี! ชวนประชาชนตรวจคัดกรองหลังกลับจากปีใหม่

 

affaliate-2

โดยเปิดจุดตรวจคัดกรอง ATK ก่อนเข้าบ้าน ณ จุดที่ตั้งที่สำหรับบริการประชาชน ที่เดินทางกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ตั้งแต่วันที่ 2 - 4 มกราคม 2565 เวลา 12.00 - 18.00 น. ดังนี้

1. อำเภอเมือง ที่ รพ.สต.บางศรีเมือง

2. อำเภอบางกรวย ที่ รพ.บางกรวย 1

3. อำเภอบางใหญ่ ที่ รพ.สต. บางแม่นาง

4. อำเภอบางบัวทอง ที่ สสอ.บางบัวทอง

5. อำเภอไทรน้อย ที่ รพ.ไทรน้อย

6. อำเภอปากเกร็ด ที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบางพลับ

นนทบุรี เปิดจุดตรวจ ATK ฟรี! ชวนประชาชนตรวจคัดกรองหลังกลับจากปีใหม่

 

ขอบคุณ ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี

ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ
logo-pwa

เพิ่ม ThainewsOnline

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด