เงื่อนไขล่าสุด คนละครึ่งเฟส 4 ต้องลงทะเบียนใหม่ เหมือน คนละครึ่งเฟส 3 เปล่า !?

02 มกราคม 2565

เช็คเงื่อนไขรายละเอียด คนละครึ่งเฟส4 เริ่ม 1 มี.ค.นี้ พร้อมเผยคำตอบคนได้สิทธิเฟส3 ต้องลงทะเบียนอีกหรือไม่ คลังย้ำร่วมช้อปดีมีคืนก็ได้สิทธิ์

วันที่ 2 ม.ค.65 นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างเตรียมมาตรการคนละครึ่งเฟส 4 ที่จะเริ่มในวันที่ 1 มี.ค.2565 เบื้องต้นผู้ได้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งเฟส 3 จำนวน 27.98 ล้านราย ต้องกดยืนยันตนอีกครั้งผ่านแอพลิเคชันเป๋าตัง ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ เหมือนการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 ที่ผ่านมา ส่วนผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนจะต้องสมัครผ่านทางเว็บไซต์ เหมือนที่ผ่านมา ซึ่งคนละครึ่งเฟส 4 ยังไม่ได้สรุปว่าจะให้วงเงินเท่าใด เพราะอยู่ระหว่างงบประมาณที่จะมาใช้ในโครงการนี้ โดยผู้ได้สิทธิ์คนละครึ่งเฟส 3

 

เงื่อนไขล่าสุด คนละครึ่งเฟส 4 ต้องลงทะเบียนใหม่ เหมือน คนละครึ่งเฟส 3 เปล่า !?

สำหรับมาตรการช้อปดีมีคืน 2565 ที่เริ่มต้นตั้งแต่ 1 ม.ค.2565 ถึงวันที่ 15 ก.พ. 2565 โดยผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามารถนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าและค่าบริการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หนังสือ e-Book และสินค้า OTOP ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปีภาษี 2565 ซึ่งจะยื่นแบบและชำระภาษีในช่วงต้นปี

นายพรชัย กล่าวว่า ผู้ที่ใช้สิทธิช้อปดีมีคืนยังสามารถใช้สิทธิ์มาตรการคนละครึ่งเฟส 4 ที่จะเริ่มในวันที่ 1 มี.ค.-30 เม.ย. 2465 เพราะช่วงเวลาไม่ทับซ้อนกัน

 

เงื่อนไขล่าสุด คนละครึ่งเฟส 4 ต้องลงทะเบียนใหม่ เหมือน คนละครึ่งเฟส 3 เปล่า !?

“มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2563 ทุกมาตรการจบไปแล้ว สำหรับมาตรการปี 2564 คือ ช้อปดีมีคืน และมาตรการคนละครึ่งเฟส 4 มีช่วงเวลาที่ไม่ได้ทับซ้อนกัน ประชาชนที่ต้องการใช้สิทธิสามารถใช้ได้ทั้ง 2 สิทธิ์ เพียงแต่ว่ามาตรการช้อปดีมีคืนต้องเป็นคนที่มีภาระภาษีต้องจ่ายถึงได้ประโยชน์จากมาตรการ ซึ่งมีคนอยู่จำนวนไม่กี่ล้านคน ต่างจากมาตรการคนละครึ่งที่มีคนได้สิทธิ์ในเฟส 3 ประมาณ 28 ล้านคน และจะได้รับข้อความให้ยืนยันคนละครึ่งเฟส 4 ต่อไป”