กองสลาก เปิดขั้นตอนลงทะเบียนผู้ค้าลอตเตอรี่รายย่อยรอบใหม่เริ่มวันนี้

01 มกราคม 2565

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดขั้นตอนลงทะเบียนผู้ค้ารายย่อย ที่ต้องการรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่าย รอบใหม่ เริ่มวันนี้

เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 64 พ.ท.หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่าในวันที่ 1 ม.ค.นี้ เป็นวันแรกที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์ ซื้อ-จองล่วงหน้า กับกลุ่มรายย่อย ที่ต้องการรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่าย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสลาก เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.ที่ผ่านมา เพื่อดำเนินการตามโรดแม็ปในปี 2565 เพื่อแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งเกินราคา 80 บาท

กองสลาก เปิดขั้นตอนลงทะเบียนผู้ค้าลอตเตอรี่รายย่อยรอบใหม่เริ่มวันนี้

 

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ขอให้คำแนะนำกับรายย่อยที่จะมาลงทะเบียน 3 เรื่อง คือ 


1. การลงทะเบียน จะมีให้คลิกเลือก 2 ช่องทาง สำหรับรายใหม่ในปี 2565 โดยผู้ที่ไม่เคยรับสิทธิมาก่อน ไม่เคยลงทะเบียน หรือ ถูกตัดสิทธิมาก่อนหน้านี้ ให้มาลงทะเบียนช่องทางนี้ทั้งหมด และช่องทางสำหรับรายเดิมที่ลงทะเบียนไว้ในปี 2558 ให้กลุ่มที่ได้สิทธิ์ซื้อ-จองเดิมกว่า 1.5 แสนรายมาลงที่ช่องทางนี้ทั้งหมด


2. กองสลากฯขอให้ไม่ต้องรีบแย่งกันลงทะเบียน เพราะมีระยะเวลา 1 เดือนเต็ม ถึงวันที่ 31 ม.ค. 2565 ไม่ได้มีการจำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียนหรือมีการจัดลำดับใครมาก่อนได้ก่อน แต่อย่างใด ดังนั้นให้ตรวจสอบข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนเข้าไปลงทะเบียน

3. การเตรียมรูปทั้ง 4 รูปที่จะต้องใช้ในการลงทะเบียนให้พร้อมสมบูรณ์ชัดเจน ก่อนที่จะเปิดเข้าไปลงทะเบียน โดยรูปที่จะใช้สำหรับลงทะเบียนประกอบด้วย 

- รูปที่ถ่ายหน้าตรงของผู้ลงทะเบียน ต้องเห็นใบหน้าชัดเจน ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำกันแดด เว้นแต่เป็นผู้พิการทางสายตา 

- รูปที่ถ่ายบัตรประชาชน ด้านหน้าเต็มบัตร ต้องเห็นรายละเอียดของบัตรอย่างชัดเจน

- รูปที่ถ่ายทะเบียนบ้าน ต้องเห็นรายละเอียดของผู้ลงทะเบียนอย่างชัดเจน 

- รูปที่ถ่ายสถานที่ขาย หากเป็นการขายอยู่กับที่ให้ถ่ายให้เห็นผู้ลงทะเบียนอยู่กับแผงที่ขาย ณ สถานที่ขายนั้น หากเป็นการขายแบบเร่ขาย ให้ถ่ายให้เห็นผู้ลงทะเบียนถือแผง ขณะเร่ขาย

 

นอกจากนี้ ข้อมูลสำคัญที่ใช้การการลงทะเบียน คือ หมายเลขโทรศัพท์ จะต้อง ใช้ 1 สิทธิ ต่อ 1 หมายเลข เป็นหมายเลขของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิไปจำหน่ายสลากตัวจริง เพราะต้องมีการยืนยันข้อมูลผ่าน OTP รวมทั้งเตรียมข้อมูลที่อยู่อาศัย ประกอบด้วย ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่ในการจัดส่ง และที่อยู่ในพื้นที่ขายสลาก

กองสลาก เปิดขั้นตอนลงทะเบียนผู้ค้าลอตเตอรี่รายย่อยรอบใหม่เริ่มวันนี้

-ปลัดมหาดไทย ออกหนังสือด่วน สั่งหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ Work From Home
-สื่อนอกตีข่าว มาดามแป้ง เปย์หนักซื้อใจนักเตะไทย พาจ่อชูถ้วยแชมป์ ซูซูกิคัพ
-คุณยายชาวบุรีรัมย์ ดวงเฮงซื้อเลขเด็ดอายุตัวเอง สุดท้ายโชคดีถูกหวย

สำหรับคุณสมบัติผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล รายใหม่ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- สัญชาติไทย

- มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 80 ปีบริบูรณ์ หากอายุเกิน 70 ปี ต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถจำหน่ายสลากด้วยตนเองได้

- มีภูมิลำเนาในเขตที่ตนเองจะเป็นผู้มีสิทธิซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล มาไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันที่สมัครเป็นผู้มีสิทธิซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ภูมิลำเนาดังกล่าวให้ถือเอาตามทะเบียนบ้าน

- มีความสามารถจำหน่ายสลากได้ด้วยตนเอง

- ไม่เป็นโรคติดต่อซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม หรือไม่เป็นพาหะนำโรคติดต่อตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

- เป็นผู้ที่ได้รับสลากเพียงระบบเดียว หมายถึงไม่เป็นตัวแทนจำหน่ายและให้หมายความรวมถึงสมาชิกของตัวแทนจำหน่ายที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งได้รับการจัดสรรสลากจากสมาคม มูลนิธิหรือองค์กรการกุศลนั้นๆ

- ไม่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือลูกจ้าง คู่สัญญาตามสัญญาจ้างเหมาบริการกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือเป็นคู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลดังกล่าว

- ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ ไม่ว่าจะเป็นราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐอื่น

- ไม่เป็นพระภิกษุ สงฆ์ นักพรต นักบวชทุกศาสนา เว้นแต่เป็นการบวชชั่วคราวตามประเพณีนิยม

- ต้องไม่เป็นลูกจ้างที่ทำงานให้กับนายจ้างในสถานประกอบการ

 

สำหรับกรณีคนพิการ ต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการที่ออกโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และหากไม่สามารถจำหน่ายสลากด้วยตัวเอง ไม่ให้นำความตามข้อ 4 (มีความสามารถจำหน่ายสลากได้ด้วยตนเอง) มาบังคับ แต่ต้องระบุผู้ดูแลที่แจ้งไว้กับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่สามารถจำหน่ายสลากแทน และผู้ดูแลนั้นต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม

กองสลาก เปิดขั้นตอนลงทะเบียนผู้ค้าลอตเตอรี่รายย่อยรอบใหม่เริ่มวันนี้

วิธีการสมัคร ให้สมัครผ่านทางเว็บไซต์ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ตั้งแต่วันที่ 1-31 ม.ค. 2565 โดยต้องบันทึกและแนบเอกสารหลักฐานผ่านระบบการรับสมัคร ดังนี้

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

- ระบุสถานที่จำหน่าย

- เลือกไปรษณีย์ที่จะรับสลาก (ต้องมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้าน)


ทั้งนี้ วิธีการคัดเลือกสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะทำการตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนยืนยันตัวตนของผู้ขึ้นบัญชีผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อคัดเลือกผู้จำหน่ายปลีกให้กับผู้บริโภคโดยตรงในราคา 80 บาท โดยใช้วิธีการหรือรูปแบบที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนด