svasdssvasds
เปิดปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ-เงินบำนาญข้าราชการ 2565 ออกวันไหน

เปิดปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ-เงินบำนาญข้าราชการ 2565 ออกวันไหน

29 ธ.ค. 2564 เวลา 14:36 น.35.5k

เปิดปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้าง เงินบำนาญข้าราชการ ประจำปี 2565 เช็กรายละเอียดกรมบัญชีกลางโอนเข้าบัญชีในวันที่เท่าไหร่

วันที่เหล่ามนุษย์เงินเดือนทุกคนรอคอย คงหนีไม่พ้นวันเงินเดือนออก ถ้าหากเป็นพนักงานออฟฟิศทั่วไป ส่วนมากเงินเดือนก็จะออกช่วงวันที่ 30-31 แต่สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำจะมีรอบการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างที่เร็วกว่า ซึ่งในๆทุกปีทางกรมบัญชีกลางจะแจ้งข้อมูลให้ทราบล่วงหน้าว่าจะได้รับเงินเดือนเข้าบัญชีในวันที่เท่าไร โดยมีการกำหนดการจ่ายเข้าบัญชี ดังนี้

 

เปิดปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ-เงินบำนาญข้าราชการ 2565 ออกวันไหน

เปิดปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำปี พ.ศ. 2565


- เดือนมกราคม : วันพุธ ที่ 26 มกราคม 2565

- เดือนกุมภาพันธ์ : วันพุธ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

- เดือนมีนาคม : วันจันทร์ ที่ 28 มีนาคม 2565

- เดือนเมษายน : วันอังคาร ที่ 26 เมษายน 2565

- เดือนพฤษภาคม : วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2565

- เดือนมิถุนายน : วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2565

- เดือนกรกฎาคม : วันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2565

- เดือนสิงหาคม : วันศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม 2565

- เดือนกันยายน : วันอังคาร ที่ 27 กันยายน 2565

- เดือนตุลาคม : วันพุธ ที่ 26 ตุลาคม 2565

- เดือนพฤศจิกายน : วันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2565

- เดือนธันวาคม : วันจันทร์ ที่ 26 ธันวาคม 2565

 

เปิดปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ-เงินบำนาญข้าราชการ 2565 ออกวันไหน

affaliate-2

สำหรับข้าราชการที่เกษียณอายุแล้วจะได้รับเงินบำนาญรายเดือน โดยในปี 2565 กรมบัญชีกลางจะโอนเงินบำนาญเข้าบัญชีให้ตามกำหนดการ ดังนี้


- เดือนมกราคม : วันจันทร์ ที่ 24 มกราคม 2565

- เดือนกุมภาพันธ์ : วันจันทร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

- เดือนมีนาคม : วันพฤหัสบดี ที่ 24 มีนาคม 2565

- เดือนเมษายน : วันศุกร์ ที่ 22 เมษายน 2565

- เดือนพฤษภาคม : วันอังคาร ที่ 24 พฤษภาคม 2565

- เดือนมิถุนายน : วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565

- เดือนกรกฎาคม : วันพุธ ที่ 20 กรกฎาคม 2565

- เดือนสิงหาคม : วันพุธ ที่ 24 สิงหาคม 2565

- เดือนกันยายน : วันศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2565

- เดือนตุลาคม : วันศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม 2565

- เดือนพฤศจิกายน : วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565

- เดือนธันวาคม : วันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2565

 

เปิดปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ-เงินบำนาญข้าราชการ 2565 ออกวันไหน

 

ขอบคุณ FB : กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ