รองโฆษกรัฐบาล ยืนยันแล้ว หลังว่อนข่าว ทหารไทยทำสงครามกับพม่า ชายแดนแม่สอด

28 ธันวาคม 2564

รองโฆษกรัฐบาล ออกมายืนยัน ข่าวปลอม ทหารไทยทำสงครามสู้รบกับพม่า บริเวณชายแดนอำเภอแม่สอด จ.เชียงราย เป็นข้อมูลเท็จ

  จากกรณี รัชดา ธนาดิเรก  รองโฆษกรัฐบาล ได้เปิดเผยข่าวปลอม ทหารไทยทำสงครามสู้รบกับพม่า บริเวณชายแดนอำเภอแม่สอด   เป็นข้อมูลเท็จ กองทัพบก กระทรวงกลาโหม ยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังชนกลุ่มน้อยในเขตประเทศเมียนมา ตรงข้ามชายแดนประเทศไทย ด้าน จ.ตาก ไม่ใช่การปะทะของไทยกับเมียนมา จึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ

รองโฆษกรัฐบาล ออกมายืนยัน ข่าวปลอม ทหารไทยทำสงครามสู้รบกับพม่า
ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดีย เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ทหารไทยทำสงครามสู้รบกับพม่า บริเวณชายแดนอำเภอแม่สอด จ.ตาก ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กองทัพบก กระทรวงกลาโหม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

รองโฆษกรัฐบาล ออกมายืนยัน ข่าวปลอม ทหารไทยทำสงครามสู้รบกับพม่า

กรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอลงในโซเชียลมีเดีย ระบุว่าข่าวตอนนี้ประเทศไทยเริ่มทำสงครามกับพม่า กำลังปะทะกันอยู่นั้น ทางกองทัพบก กระทรวงกลาโหม ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและชี้แจงว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการสู้รบระหว่างทหารเมียนมา กับ กองกำลังชนกลุ่มน้อยในเขตประเทศเมียนมา ตรงข้ามชายแดนประเทศไทย ด้าน จ.ตาก เป็นระยะๆ ซึ่งหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทย ได้เข้าดูแลเหตุการณ์ในพื้นที่ชายแดนดังกล่าว อย่างต่อเนื่อง ทั้งการป้องกันการรุกล้ำอธิปไตย ดูแลความปลอดภัยประชาชนและการดูแลผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาตามหลักมนุษยธรรม มิใช่การปะทะของประเทศไทยกับเมียนมา

 


  ปัจจุบันกองกำลังนเรศวรได้สั่งการให้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 ทำการยิงเตือน ด้วยกระสุนควัน เพื่อแจ้งเตือนให้กำลังทั้งสองฝ่าย ทราบว่ามีกระสุนข้ามมาตก ยังฝั่งไทย พร้อมทั้งได้ทำการประท้วงไปยัง รัฐบาล เมียนมา ผ่านช่องทางคณะกรรมการชายแดนระดับท้องถิ่น ไทย – เมียนมา (TBC) จากกรณีที่ กระสุนไม่ทราบฝ่ายที่ตก ลงบริเวณ ที่อยู่อาศัยของประชาชน ให้ฝ่ายเมียนมาระมัดระวังเรื่องของการใช้อาวุธ รวมถึงให้ระมัดระวังการใช้ อากาศยานปฏิบัติการทางอากาศ โดยทางฝั่งไทยพร้อม ตอบโต้ทันทีที่มีการรุกล้ำอธิปไตย การปฏิบัติที่สำคัญของ คณะทำงานศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดตาก โดยมีรายละเอียดดังนี้

รองโฆษกรัฐบาล ออกมายืนยัน ข่าวปลอม ทหารไทยทำสงครามสู้รบกับพม่า
1. กองอำนวยการร่วม ในการแก้ไขสถานการณ์ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา (ผภสม.) ยังคงดูแล พื้นที่อย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบการดำเนินการตามหลักมนุษยธรรมโดยไม่สนับสนุนให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรวมถึง การไม่สนับสนุนให้ใช้พื้นที่ประเทศไทยเป็นพื้นที่สนับสนุนผลประโยชน์ของกลุ่มตนเอง


2. การประชุมประเมิน และติดตามสถานการณ์ บริเวณชายแดน ไทย – เมียนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินผลกระทบที่อาจเกิดต่อประชาชนไทยที่อาศัยในพื้นที่ชายแดน รวมถึงการเตรียมความพร้อม ในการปฏิบัติตาม “แผนอพยพพลเรือน” หากสถานการณ์ในห้วงต่อไปส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ของประชาชนไทย


3. การให้ความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรม ให้กับ ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา (ผภสม.) ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวฯ ทั้ง 5 แห่ง อย่างทั่วถึง และพอเพียงต่อการดำรงชีพ ภายใต้การดำเนินการของภาครัฐ

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกองทัพบก สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.rta.mi.th หรือโทร 0-2241-0404 , facebook : ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก Army PR Center twitter: armypr_news และแอปพลิเคชัน S.M.A.R.T. SOLDIERS

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการสู้รบระหว่างทหารเมียนมา กับ กองกำลังชนกลุ่มน้อยในเขตประเทศเมียนมา ตรงข้ามชายแดนประเทศไทย ด้าน จ.ตาก มิใช่การปะทะของประเทศไทยกับเมียนมา

หน่วยงานที่ตรวจสอบ
กองทัพบก กระทรวงกลาโหม

ที่มา
รัชดา ธนาดิเรก - รองโฆษกรัฐบาล

www.antifakenewscenter.com/