วุ่นหนัก! คลัสเตอร์ผัวเมีย "โอไมครอน" ป่วนกาฬสินธุ์ พบติดเชื้อเพิ่มอีก

27 ธันวาคม 2564

จ.กาฬสินธ์ุ คลัสเตอร์โอไมครอน 2 สามีภรรยาและร้านอาหารในตลาดโรงสี พบเพิ่มอีก 27 ราย จัดรถตรวจพระราชการคัดกรองเชิงรุกให้ประชาชน

นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นพ.สุรเชษฐ์ ภูลวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฆ้องชัย , เจ้าหน้าสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ , ทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ , เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์, เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และ อสม.ร่วมกันลงพื้นที่ทำงานการตรวจค้นหาเชิงรุกโดยนำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน 3 คัน 

ออกให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยง หรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยัน รวมทั้งบุคคลที่เข้าไปในพื้นที่เสี่ยงที่ปรากฏในไทน์ไลนตามสถานที่ต่าง ๆ ของผู้ป่วยยืนยันโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งเป็นคลัสเตอร์โอไมครอน ที่เชื่อมโยงกับ สามีภรรยากลับจากต่างประเทศ และร้านอาหารในตลาดโรงสี เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งการคัดกรองเชิงรุกวันนี้มีเป้าหมายเป็นนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปจำนวน 1,500 คน ให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. และจะบริการต่อเนื่องถึงวันที่ 30 ธันวาคมนี้

ขณะที่ ศูนย์อำนวยการต้านโควิด-19 จ.กาฬสินธุ์ รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อล่าสุดวันนี้ พบผู้ป่วยรายใหม่ 43 ราย ในจำนวนนี้เป็นคลัสเตอร์โอมิครอนเชื่อมโยงกับสามีภรรยาและร้านอาหารในตลาดโรงสี 27 ราย , คลัสเตอร์งานแสดงดนตรีหาดแสงจันทร์ อ.สหัสขันธ์ 8 ราย , งานแสดงดนตรี ต.ภูปอ อ.เมืองกาฬสินธุ์ 3 ราย ส่วนที่เหลือพบในพื้นที่ อ.กุฉินารายณ์ 1 ราย สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน 3 ราย ใน อ.ยางตลาด อ.นามน อ.เมือง และพบชื้อระหว่างกักตัวใน อ.กมลาไสย 1 ราย

 

จากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากคลัสเตอร์ที่เชื่อมโยงกับสามีภรรยาและร้านอาหารในตลาดโรงสีแล้วกว่า 150 ราย  คาดว่าส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์โอไมครอน ส่งผลให้ จ.กาฬสินธุ์ มียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 10,553 ราย หายป่วยแล้ว 10,229 ราย กำลังรักษา 251 ราย และมีผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 73 รายเท่าเดิม

ซึ่งกรณีดังกล่าวส่งผลให้ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงนามคำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ฉบับที่ 39/2564 ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.กาฬสินธุ์ โดยเนื้อหาสำคัญประกอบด้วย

1. สถานศึกษาทุกแห่งในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
2. งดกิจกรรมที่มีคนรวมกันเกิน 100 คน
3. เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อค้นหาเชิงรุก1,000 รายต่อวัน
4. ปิดร้านคิกคาปู้บาร์และร้านครัวพารวยถึงวันที่ 6 มกราคม 2565 
5. งดดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร
6. ขอความร่วมมือประชาชนงดจัดงานเทศกาลปีใหม่
7. หน่วยงานภาครัฐงดจัดงานเทศกาลปีใหม่

คลัสเตอร์โอไมครอน ป่วนกาฬสินธุ์ พบติดเชื้อเพิ่มอีก 27 ราย