thainewsonline

รู้แล้ว สาเหตุราคา พริก ในตลาดสด ซูเปอร์มาร์เก็ต และห้างสรรพสินค้า แพงขึ้น

23 ธันวาคม 2564

ในช่วงที่ผ่านมา ราคาพืชผักทางการเกษตร มีการปรับขึ้นลงอยู่บ่อยครั้ง ส่วนหนึ่งมาจากสภาพอากาศ โดยก่อนหน้านี้ผักชีมีราคาแพงขึ้น และล่าสุด "พริก" ก็มีการปรับขึ้นราคาเช่นกัน

โดยปัจจุบัน ตลาดสด และซูเปอร์มาร์เก็ต ภายในห้างสรรพสินค้า จากการสำรวจพบว่า "พริก" มีการปรับราคาสูงขึ้นจากเดิมจริง แต่ราคาช่วงนี้ลดลงมาแล้ว โดยราคาพริกขี้หนูสูงสุดอยู่ที่กิโลกรัมละ 180 ,200 และ300 บาท

แม่ค้าขายพริก ในตลาด เผยว่า แม้ว่าพริกจะมีราคาแพงขึ้นแต่ในช่วงนี้มีการปรับลดราคาลงมาแล้วเกือบเป็นปกติ ซึ่งเดิมราคาของพริกแต่ละชนิดแต่ละสายพันธุ์จะราคาไม่เท่ากัน โดยพริกขี้หนูสวน จะมีราคาแพงกว่าพริกสายพันธุ์อื่น  และแม้จะรับมาแพง แต่ก็ยังสามารถขายให้กับลูกค้าได้ในราคาเดิม โดยใช้วิธีการแบ่งใส่ถุง ขีดละ 10-20 บาท เพื่อที่จะได้ไม่ต้องปรับราคาสูงเกินไป และผู้บริโภคก็มีกำลังซื้อได้เช่นเดิม

ด้านลูกค้าเอง  แม้ในช่วงหนึ่ง "พริก" จะมีราคาแพงขึ้น แต่ก็ยังไม่ได้รับผลกระทบมากนัก หากซื้อไปประกอบอาหารในครัวเรือน ก็ซื้อน้อยลด และใส่อาหารในปริมาณน้อยลงได้ 

รู้แล้ว สาเหตุราคา พริก ในตลาดสด ซูเปอร์มาร์เก็ต และห้างสรรพสินค้า แพงขึ้น

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าพริกจะมีราคาสูงขึ้นจากเดิม แต่ในช่วงนี้ราคามีการปรับลดลงมาบ้างแล้ว ถือเป็นไปตามฤดูกาลและสภาพอากาศ ทั้งพ่อค้าแม่ค้าและผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังสามารถรับได้ แต่กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก็จะมีการเร่งแก้ไขปัญหา เพื่อให้สอดคล้องและไม่กระทบกับการดำเนินชีวิตของประชาชนต่อไป 

รู้แล้ว สาเหตุราคา พริก ในตลาดสด ซูเปอร์มาร์เก็ต และห้างสรรพสินค้า แพงขึ้น