เช็กสวัสดิการผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 ประกันสังคมมีอะไรบ้าง

22 ธันวาคม 2564

ประกันสังคม พาทำความรู้จักกองทุน 3 มาตรา สำหรับผู้ประกันตน ม.33 , ม.39 และ ม.40 ว่าแต่ละมาตราคุ้มครองอะไรบ้าง มีสวัสดิการแตกต่างกันอย่างไร

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 64 เพจเฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้โพสต์ข้อความแนะนำให้รู้จัก กองทุนประกันสังคม 3 มาตรา ซึ่งได้แก่ มาตรา 33 , มาตรา 39 และ มาตรา 40 ว่าแต่ละมาตราคุ้มครองอะไรบ้าง โดยระบุว่า เพราะประกันสังคมไม่ได้ครอบคลุมแค่กลุ่มมนุษย์เงินเดือนเท่านั้น แต่แบ่งออกเป็น 3 มาตราหลักที่มอบสวัสดิการให้คนทำงานแต่ละกลุ่ม แตกต่างกันดังนี้ 

 

เช็กสวัสดิการผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 ประกันสังคมมีอะไรบ้าง

มาตรา 33 คือ ลูกจ้างผู้ซึ่งทำงานให้กับนายจ้างที่อยู่ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ได้รับความคุ้มครอง 7 กรณี ได้แก่ ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ ว่างงาน


มาตรา 39 คือ ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ โดยเป็นบุคคลที่เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 จ่ายเงินสมทบก่อนออกจากงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือนแล้วลาออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน แต่ต้องการรักษาสิทธิประกันสังคม โดยได้รับความคุ้มครอง 6 กรณี ได้แก่ ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ   

มาตรา 40 คือ บุคคลทั่วไปที่ประกอบอาชีพ หรือแรงงานอิสระ ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 หรือผู้ประกันตนมาตรา 39  โดยได้รับความคุ้มครองมากที่สุด 5 กรณี ได้แก่ ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ชราภาพ และสงเคราะห์บุตร ตามเงื่อนไขการเกิดสิทธิ 


อย่างไรก็ตาม สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

 

เช็กสวัสดิการผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 ประกันสังคมมีอะไรบ้าง

 

ขอบคุณ FB : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน