svasdssvasds
ศูนย์วิจัยศิริราช เผยแนวทางฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 3 เลือกวัคซีนอะไรดี

ศูนย์วิจัยศิริราช เผยแนวทางฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 3 เลือกวัคซีนอะไรดี

20 ธ.ค. 2564 เวลา 18:37 น.800

ศูนย์วิจัยศิริราชเผยแนวทางฉีดวัคซีนโควิดกระตุ้นเข็ม 3 เลือกวัคซีนอะไรดี และควรฉีดอีกทีเมื่อไหร่ ให้ภูมิคุ้มกันพุ่ง

เพจ Siriraj Institute of Clinical Research ของ ศูนย์วิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้เผยว่า ฉีดวัคซีนโควิดครบ 2 เข็มแล้ว กระตุ้นเข็ม 3 ด้วยวัคซีนอะไรดี? และควรฉีดอีกทีเมื่อไหร่? มาไขข้อสงสัยด้วยผลวิจัยจากศูนย์วิจัยคลินิก ศิริราช เผยภูมิคุ้มกันเฉลี่ย ในช่วง 2 สัปดาห์ และ 12 สัปดาห์หลังเข็มที่สอง ช่วยเป็นแนวทางในการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3

สำหรับการวิจัยฉีดวัคซีนโควิดครบ 2 เข็ม ตามด้วยวัคซีนเข็ม 3 สูตรต่างๆ จะช่วยกระตุ้นภูมิกันให้สูงขึ้น ดังนี้

ศูนย์วิจัยศิริราช เผยแนวทางฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 3 เลือกวัคซีนอะไรดี

ระดับภูมิคุ้มกัน (IgG BAU/mL) หลังจาก "ฉีดวัคซีนโควิด" เป็นวัคซีนเข็มที่ 3 ในผู้ที่ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZenneca) มาแล้วสองเข็ม พบว่า หลังจากฉีดวัคซีนครบ 12 เข็มแล้วระดับภูมิคุ้มกันอยู่ที่  425 IgG BAU/mL หลังจากผ่านไป 2 สัปดาห์ภูมิคุ้มกันจะลดลงเหลือ 102  IgG BAU/mL เมื่อฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นด้วยวัคซีนไฟเซอร์เต็มโดส พบว่าเมื่อผ่านไปประมาณ 2 สัปดาห์ ระดับภูมิคุ้มกันขึ้นไปที่ 2,377 IgG BAU/mL

ศูนย์วิจัยศิริราช เผยแนวทางฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 3 เลือกวัคซีนอะไรดี

 

affaliate-2

ขณะที่ระดับภูมิคุ้มกัน (IgG BAU/mL) หลังจาก "ฉีดวัคซีนโควิด" เป็นวัคซีนเข็มที่ 3 ในผู้ที่ฉีดวัคซีนซิโนแวค (Sinovac) มาแล้วสองเข็ม พบว่า หลังจากฉีดวัคซีนครบ 12 เข็มแล้วระดับภูมิคุ้มกันอยู่ที่ 230 IgG BAU/mL หลังจากผ่านไป 2 สัปดาห์ภูมิคุ้มกันจะลดลงเหลือ 33  IgG BAU/mL เมื่อฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นด้วยวัคซีนไฟเซอร์เต็มโดส พบว่าเมื่อผ่านไปประมาณ 2 สัปดาห์ ระดับภูมิคุ้มกันขึ้นไปที่ 5,152 IgG BAU/mL

ศูนย์วิจัยศิริราช เผยแนวทางฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 3 เลือกวัคซีนอะไรดี

 

ขอบคุณ Siriraj Institute of Clinical Research

affaliate-3
ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ
logo-pwa

เพิ่ม ThainewsOnline

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด