ประกาศปิด4โรงเรียนใน2อำเภอ โผล่คลัสเตอร์ฟันน้ำนม ติดโควิดเเบบกลุ่มก้อน

17 ธันวาคม 2564

โผล่คลัสเตอร์ฟันน้ำนม ล่าสุดพบกลุ่มเสี่ยงกว่า 500คน จังหวัดพิจิตรสั่งปิด 4 โรงเรียน ใน 2 อำเภอเเล้ว เจอเด็กนักเรียนติดโควิดเเเบบกลุ่มก้อน

  17 ธ.ค.64 คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพิจิตร สั่งปิด4 โรงเรียน ใน 2 อำเภอ หลังจากพบคลัสเตอร์เด็กนักเรียน คลัสเตอร์ฟันน้ำนม ติดเชื้อโควิดแบบกลุ่มก้อน ในพื้นที่อำเภอทับคล้อ และอำเภอตะพานหิน เพื่อควบคุมการเเพร่ระบาดของเชื้อโควิด ล่าสุดมีกลุ่มเสี่ยงกว่า 500คน สาเหตุมาจากผู้ปกครอง
 

โดยรายชื่อ 4โรงเรียน ประกอบไปด้วย 
ประกาศปิด4โรงเรียนใน2อำเภอ โผล่คลัสเตอร์ฟันน้ำนม ติดโควิดเเบบกลุ่มก้อน
1.โรงเรียนเยาวชนทับคล้อ มีนักเรียนชั้นอนุบาล 3 อายุ 5 ปี ติดเชื้อโควิดจำนวน 5 ราย เเละผู้ปกครอง อีก 7 ราย  
2.โรงเรียนบ้านเขาดิน  นักเรียนชั้น ป.3 ติดโควิดจำนวน 1 ราย 
3.โรงเรียนวัดเขาทราย นักเรียนชั้น ป.5 ติดเชื้อโควิดจำนวน 1 ราย 
4.โรงเรียนนรบุตรศึกษา อำเภอตะพานหิน อีกจำนวน 1 ราย

ประกาศปิด4โรงเรียนใน2อำเภอ โผล่คลัสเตอร์ฟันน้ำนม ติดโควิดเเบบกลุ่มก้อน
เบื้องต้นได้สั่งปิดทั้ง4โรงเรียนเป็นการชั่วคราวจำนวน 7 วัน เพื่อทำความสะอาดภายในโรงเรียน  พร้อมตรวจหาเชื้อผู้สัมผัสเสี่ยงใกล้ชิดควบคุมคลัสเตอร์ฟันน้ำนม ล่าสุดนั้นมีผู้สัมผัสใกล้ชิดกว่า 500 ราย (ทั้งกลุ่มเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำ) ทั้งนี้สาเหตุได้ตรวจเจอต้นตอการติดเชื้อโควิดมาจากผู้ปกครองของนักเรียนรายหนึ่ง

ประกาศปิด4โรงเรียนใน2อำเภอ โผล่คลัสเตอร์ฟันน้ำนม ติดโควิดเเบบกลุ่มก้อน