เริ่มจ่ายเงินโครงการประกันรายได้ชาวสวนยาง เฟส 3 เช็คตรวจสอบสิทธิได้เเล้ว

เริ่มจ่ายเงินโครงการประกันรายได้ชาวสวนยาง เฟส 3 เช็คตรวจสอบสิทธิได้เเล้ว

10 ธ.ค. 2564 เวลา 1:40 น.5.3k

ชาวสวนยางเฮ รัฐบาลจ่ายเงิน โครงการประกันรายได้ชาวสวนยาง เฟส 3 ล็อตแรกแล้วกว่า 1.4 พันล้านบาท สามารถตรวจสอบสิทธิการเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ http://www.raot.co.th/gir/index/

   เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.64 การยางแห่งประเทศไทย ได้เริ่มจ่ายเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3 ล็อตแรกแล้ว กว่า 1.4 พันล้านบาท (งวดเดือน ต.ค. - พ.ย. 64) ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 64 ที่เห็นชอบให้ดำเนินการโครงการดังกล่าว
 

เริ่มจ่ายเงินโครงการประกันรายได้ชาวสวนยาง เฟส 3 เช็คตรวจสอบสิทธิได้เเล้ว
โดยมีวงเงินรวม 10,065 ล้านบาท เพื่อจ่ายส่วนต่างประกันรายได้ยาง 3 ชนิด คือ ยางแผ่นดิบคุณภาพดี ราคา 60 บาท/กิโลกรัม น้ำยางสด (DRC 100%) ราคา 57 บาท/กิโลกรัม และยางก้อนถ้วย (DRC 50%) ราคา 23 บาท/กิโลกรัม ระยะเวลาดำเนินการ 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ต.ค. 64 - มี.ค. 65 รายละไม่เกิน 25 ไร่

เริ่มจ่ายเงินโครงการประกันรายได้ชาวสวนยาง เฟส 3 เช็คตรวจสอบสิทธิได้เเล้ว

affaliate-2

เริ่มจ่ายเงินโครงการประกันรายได้ชาวสวนยาง เฟส 3 เช็คตรวจสอบสิทธิได้เเล้ว
ซึ่งหลังจากนี้ ธ.ก.ส. จะโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ของเกษตรกรชาวสวนยาง เดือนละ 1 ครั้ง จนครบตามระยะเวลากำหนด ซึ่งเกษตรกรชาวสวนยางสามารถตรวจสอบสิทธิการเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ http://www.raot.co.th/gir/index/

เริ่มจ่ายเงินโครงการประกันรายได้ชาวสวนยาง เฟส 3 เช็คตรวจสอบสิทธิได้เเล้ว

เริ่มจ่ายเงินโครงการประกันรายได้ชาวสวนยาง เฟส 3 เช็คตรวจสอบสิทธิได้เเล้ว

ขอบคุณ

nationphoto

ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ