ประกาศคำสั่งปิด 2 สถานที่เสี่ยง หลังพบติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนในชุมชน

08 ธันวาคม 2564

จังหวัดเชียงใหม่ สั่งปิด 2 สถานที่เสี่ยง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ หลังพบมีการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนในชุมชน

เชียงใหม่ สั่งปิด 2 สถานที่เสี่ยง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ สั่งปิด 2 สถานที่เสี่ยง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ หลังพบมีการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนในชุมชน

ประกาศคำสั่งปิด 2 สถานที่เสี่ยง หลังพบติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนในชุมชน

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยสั่งปิดสถานที่เสี่ยงอีก 2 แห่ง เพื่อควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่ หลังพบมีการติดเชื้อโรคโควิด–19 เป็นกลุ่มก้อน โดยให้ปิดห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีเชียงใหม่ (สาขาดอนจั่น) เลขที่ 208 หมู่ที่ 3 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 8 - 10 ธันวาคม 2564  โดยให้เจ้าของสถานประกอบการจัดส่งบัญชีรายชื่อและที่อยู่พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของพนักงานและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการดังกล่าวทุกคนให้กับศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองเชียงใหม่ทราบ และเมื่อสามารถเปิดกิจการได้ ให้สับเปลี่ยนพนักงานหรือลูกจ้างชุดใหม่ มาปฏิบัติหน้าที่แทนพนักงานหรือลูกจ้างชุดเดิมจนกว่าจะครบระยะเวลากักตัวเอง  เมื่อครบระยะเวลาที่กำหนดให้ปิดสถานที่ ทุกร้านภายในต้องผ่านการประเมินตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร หรือ COVID – Free Setting ด้วยตนเอง ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่กำหนด

 

นอกจากนี้ยังให้ปิดพื้นที่แคมป์คนงานกาญจน์กนก 12 เฟส 3 หมู่ที่ 7 ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 8 - 21 ธันวาคม 2564  โดยขอให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกรายเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงทั้ง 2 แห่งดังกล่าวโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค พร้อมให้นายอำเภอแต่ละอำเภอ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอฯ กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

ประกาศคำสั่งปิด 2 สถานที่เสี่ยง หลังพบติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนในชุมชน

ประกาศคำสั่งปิด 2 สถานที่เสี่ยง หลังพบติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนในชุมชน

 

ขอบคุณข้อมูลจาก Tnews