คำสั่งจังหวัด สั่งปิดกิจการอื่นทุกประเภท ในห้างสรรพสินค้าดัง

07 ธ.ค. 2564 เวลา 12:26 น.1.2k

คำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ สั่งปิดกิจการอื่นทุกประเภท ทุกร้าน ภายในห้างสรรพสินค้าดัง เป็นการชั่วคราวเพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด-19

ข่าววันนี้ 7 ธ.ค. 64 เพจ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ ได้แจ้งถึงสถานการณ์โควิด-19 สั่งปิดกิจการอื่นทุกประเภท ทุกร้าน ภายในห้างสรรพสินค้า วี-สแควร์ นครสวรรค์ โดยมีรายละเอียดว่า

 

จังหวัดนครสวรรค์ สั่งปิดกิจการอื่นทุกประเภท ทุกร้าน ภายในห้างสรรพสินค้า วี-สแควร์ นครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2564

คำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 5171/2564
เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ (เพิ่มเติม)

โดยที่ปรากฏสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ขึ้นใหม่ในบางพื้นที่ ดังนั้น เพื่อเป็นการควบคุมโรคไม่ให้แพร่กระจายในพื้นที่และไม่ให้มีการระบาดต่อเนื่อง 

ให้ปิดกิจการอื่นทุกประเภท ทุกร้าน ภายในห้างสรรพสินค้า วี-สแควร์ นครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เพื่อให้ผู้ประกอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

คำสั่งจังหวัด สั่งปิดกิจการอื่นทุกประเภท ในห้างสรรพสินค้าดัง

 

affaliate-2

คำสั่งจังหวัด สั่งปิดกิจการอื่นทุกประเภท ในห้างสรรพสินค้าดัง

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ได้มีการออกประกาศเตือนผู้ที่เข้าไปใช้บริการในร้านอาหาร ยาโยอิ ให้ห้างสรรพสินค้า วี-สแควร์ จากนั้นมีประกาศตามมาให้ปิดบริการร้านค้าในห้าง ทั้งในส่วนของร้านค้าใช้ใต้ดิน ตามด้วยร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มทุกร้าน และล่าสุดได้ประกาศปิดทั้งห้าง

คำสั่งจังหวัด สั่งปิดกิจการอื่นทุกประเภท ในห้างสรรพสินค้าดัง

 

ขอบคุณข้อมูลจาก Tnews

affaliate-3