คนละครึ่ง 4,500 บ. - ยิ่งใช้ยิ่งได้ สามารถใช้ได้ถึงวันไหน เช็กรายละเอียด

01 ธันวาคม 2564

วางแผนใช้เงิน คนละครึ่ง 4,500 บ. - ยิ่งใช้ยิ่งได้ สามารถใช้ได้ถึงวันไหน หลังกระทรวงการคลังเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าครองชีพ เช็กรายละเอียด

จากกรณีที่ กระทรวงการคลัง เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านมาตรการ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการคนละครึ่งเฟส 3 และ โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ เพื่อลดค่าครองชีพของประชาชนท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ ซึ่งทั้ง 2 โครงการสามารถใช้จ่ายได้จนถึงวันที่ 31 ธ .ค 2564 นี้เท่านั้น

 

คนละครึ่ง 4,500 บ. - ยิ่งใช้ยิ่งได้ สามารถใช้ได้ถึงวันไหน เช็กรายละเอียด

 

ล่าสุดวันที่ 30 พ.ย. 64 นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ความคืบหน้าโครงการเพิ่มกำลังซื้อเพื่อบรรเทาภาระประชาชน 4 โครงการ ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ย. 2564 มีผู้ใช้สิทธิ สะสม รวม 41.28 ล้านคน ยอดใช้จ่าย สะสม รวม 203,243.9 ล้านบาท แบ่งเป็น

1. โครงการคนละครึ่ง เฟส 3 มีผู้ใช้สิทธิสะสม 26.2 ล้านคน จากผู้ได้รับสิทธิ 27.98 โดยมียอดใช้จ่ายสะสม 180,612 ล้านบาท แบ่งเป็นส่วนที่ประชาชนจ่ายสะสม 91,786 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่ายสะสม 88,826 ล้านบาท และมียอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทตามร้านค้า ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 71,216.3 ล้านบาท ร้านธงฟ้า 29,315.3 ล้านบาท ร้าน OTOP 8,697.9 ล้านบาท ร้านค้าทั่วไป 68,111.2 ล้านบาท ร้านบริการ 3,084.5 ล้านบาท และกิจการขนส่งสาธารณะ 186.8 ล้านบาท

 

คนละครึ่ง 4,500 บ. - ยิ่งใช้ยิ่งได้ สามารถใช้ได้ถึงวันไหน เช็กรายละเอียด


2. โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ มีประชาชนผู้ใช้สิทธิสะสมจำนวน 91,842 คน จากผู้ได้รับสิทธิสะสมกว่า 4.9 แสนราย โดยมียอดใช้จ่ายสะสมส่วนประชาชนรวม 3,664 ล้านบาท โดยมีมูลค่าการใช้จ่ายสะสมที่นำมาคำนวณสิทธิ e-Voucher 3,027 ล้านบาท และคิดเป็นมูลค่าสะสม e-Voucher ทั้งสิ้นกว่า 348.8 ล้านบาท และมูลค่าการใช้จ่ายสะสมส่วน e-Voucher 191 ล้านบาท และมียอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทตามร้านค้า ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 176 ล้านบาท ร้านธงฟ้า 196 ล้านบาท ร้าน OTOP 407 ล้านบาท ร้านค้าทั่วไป 2,939 ล้านบาท และร้านบริการ 137 ล้านบาท


3. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีผู้ใช้สิทธิสะสม 13.55 ล้านคน ยอดใช้จ่ายสะสม 17,302.4 ล้านบาท


4. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ มีผู้ใช้สิทธิสะสม 1.44 ล้านคน ยอดใช้จ่ายสะสม 1,474.5 ล้านบาท

สำหรับข้อมูลการใช้จ่ายผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มล่าสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 มีการใช้จ่ายสะสมประมาณ 2,534 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนใช้จ่าย 1,308 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 1,226 ล้านบาท


สำหรับโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้มีการใช้จ่ายสะสมกว่า 1.9 ล้านบาท และในส่วนของผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ที่ขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มล่าสุดขณะนี้ มีจำนวนกว่า 78,000 ราย

 

คนละครึ่ง 4,500 บ. - ยิ่งใช้ยิ่งได้ สามารถใช้ได้ถึงวันไหน เช็กรายละเอียด


สำหรับโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ยังสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ ผ่านเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com หรือผ่าน g-Wallet บน แอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" จนกว่าจะครบ 1 ล้านสิทธิ ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนไปแล้ว 506,145 สิทธิ์ (1 ธ.ค. 2564 เวลา 11.40 น.)