เช็กผลเลือกตั้ง อบต. และ นายกฯอบต. แบบออนไลน์ ที่นี่!

29 พฤศจิกายน 2564

เช็กช่องทางติดตามผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายกฯอบต.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (สมาชิกอบต.) แบบออนไลน์

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายกฯอบต.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (สมาชิกอบต.) ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 นาฬิกา ประชาชนสามารถติดตามผลเลือกตั้งล่าสุด ได้ที่เว็บไซต์ ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียน อปท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

 

 

ผู้สมัครรับเลือกตั้งทั่วประเทศ 76 จังหวัด รวม 136,250 คน แบ่งเป็น

  • ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 12,309 คน
  • ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 123,941 คน

เช็กช่องทางตามผลการเลือกตั้ง นายกฯอบต. และ สมาชิกอบต. แบบออนไลน์

 

จังหวัดที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกฯอบต. และ สมาชิกสภาอบต. สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่

  1. จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 7,333 คน แบ่งเป็น ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 554 คน และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 6,779 คน
  2. จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 5,621 คน แบ่งเป็น ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 479 คน และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 5,142 คน
  3. จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 5,062 คน แบ่งเป็น ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 371 คน และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 4,691 คน
  4. จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 4,823 คน แบ่งเป็น ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 415 คน และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 4,408 คน
  5. จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 4,445 คน แบ่งเป็น ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 349 คน และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 4,096 คน

 

ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจการจะติดตามผลเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายกฯอบต.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (สมาชิกอบต.) สามารถติดตามผลเลือกตั้งทั่วประเทศ แบบออนไลน์ได้ที่ https://ele.dla.go.th/public/score.do จะมีรายงานทั้งข้อมูล จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จำนวนผู้มาใช้สิทธิ บัตรดี บัตรเสีย จำนวนบัตรผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด จะมีให้เลือกจังหวัด อำเภอ และ อปท. ที่ต้องการ

เช็กช่องทางตามผลการเลือกตั้ง นายกฯอบต. และ สมาชิกอบต. แบบออนไลน์

เช็กช่องทางตามผลการเลือกตั้ง นายกฯอบต. และ สมาชิกอบต. แบบออนไลน์

เช็กช่องทางตามผลการเลือกตั้ง นายกฯอบต. และ สมาชิกอบต. แบบออนไลน์