ลงทะเบียน "ยิ่งใช้ยิ่งได้" โค้งสุดท้าย ยังเหลือโควต้า เช็คเลยที่นี่

26 พฤศจิกายน 2564

โครงการ "ยิ่งใช้ยิ่งได้" สิทธิยังเหลือเกินครึ่ง สามารถลงทะเบียนใช้ E-Voucher มูลค่าสูงสุด 10,000 บาท/คน ได้ถึง 31 ธ.ค.นี้

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ความคืบหน้าการใช้สิทธิโครงการ “คนละครึ่ง” และ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” จากข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 โดยพบว่าในส่วนของโครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” ยังสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com หรือผ่าน G-Wallet บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้จนกว่าจะครบ 1 ล้านสิทธิ

ลงทะเบียน "ยิ่งใช้ยิ่งได้" โค้งสุดท้าย ยังเหลือโควต้า เช็คเลยที่นี่

ซึ่งปัจจุบันยังมีสิทธิคงเหลือ 507,132 สิทธิ โดยได้รับ E-Voucher มูลค่าสูงสุด 10,000 บาทต่อคน ยอดใช้จ่ายที่นำเข้ามาคำนวณสิทธิ์สามารถใช้จ่ายสูงสุด 10,000 บาท/คน/วัน ใช้จ่ายเพื่อนำมาคำนวน E-Voucher  ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. - 30 พ.ย. 2564 และสามารถใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม 2564 

ลงทะเบียน "ยิ่งใช้ยิ่งได้" โค้งสุดท้าย ยังเหลือโควต้า เช็คเลยที่นี่

ทั้งนี้การใช้จ่ายใน โครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” มีประชาชนผู้ใช้สิทธิจำนวน 91,080 คน จากผู้ได้รับสิทธิจำนวนกว่า 4.9 แสนราย โดยมียอดใช้จ่ายสะสมส่วนประชาชนรวม 3,491 ล้านบาท โดยมีมูลค่าการใช้จ่ายสะสมที่นำมาคำนวณสิทธิ E-Voucher 2,871 ล้านบาท

ลงทะเบียน "ยิ่งใช้ยิ่งได้" โค้งสุดท้าย ยังเหลือโควต้า เช็คเลยที่นี่

คิดเป็นมูลค่าสะสม E-Voucher ทั้งสิ้นกว่า 328 ล้านบาท และมูลค่าการใช้จ่ายสะสมส่วน E-Voucher 186 ล้านบาท มียอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทตามร้านค้า ได้แก่

- ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 169 ล้านบาท
- ร้านธงฟ้า 187 ล้านบาท
- ร้าน OTOP 390 ล้านบาท
- ร้านค้าทั่วไป 2,801 ล้านบาท
- ร้านบริการ 130 ล้านบาท

ลงทะเบียน "ยิ่งใช้ยิ่งได้" โค้งสุดท้าย ยังเหลือโควต้า เช็คเลยที่นี่

ในส่วนของข้อมูลการใช้จ่ายผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่  ณ วันที่ 25 พ.ย. 64 เวลา 08.00 น. มีข้อมูลดังนี้

- โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 มีการใช้จ่ายสะสมประมาณ 2,308.4 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนใช้จ่าย 1,191.1 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 1,117.3 ล้านบาท
- โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ มีการใช้จ่ายสะสมกว่า 1.7 ล้านบาท และในส่วนของผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3
- โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ที่ขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มล่าสุดขณะนี้ มีจำนวนกว่า 77,000 ราย โดยประชาชนสามารถใช้จ่ายใน 2 โครงการดังกล่าวได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ลงทะเบียน "ยิ่งใช้ยิ่งได้" โค้งสุดท้าย ยังเหลือโควต้า เช็คเลยที่นี่