ที่ปรึกษานายกฯ พร้อมส่งต่อ"ไอโฟน7" ให้มูลนิธิกระจกเงา เด็กใช้เรียนออนไลน์

24 พ.ย. 2564 เวลา 18:37 น.256

มูลนิธิกระจกเงา ขอรับบริจาคโทรศัพท์มือถือไอโฟน จำนวน 111 เครื่องเก่าที่ไม่ใช่แล้วของผู้บริหารสำนักเลขาธิการนายกฯ เพื่อเด็กยากไร้ ได้ใช้เรียนออนไลน์


  สลน. พร้อมส่งต่อไอโฟน 111 เครื่อง ให้มูลนิธิกระจกเงา เพื่อให้เด็กๆใช้เรียนออนไลน์  โดยจะเป็นโทรศัพท์มือถือไอโฟน 7 จากผู้บริหารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ขอให้มูลนิธิฯได้ส่งหนังสือแสดงความประสงค์มาที่ สลน. ซึ่ง สลน.จะได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบและเกณฑ์การพิจารณา เพราะเป็นทรัพย์สินราชการที่จะมีคณะกรรมการพิจารณาต่อไป
 

โดยทางมูลนิธิกระจกเงา โพสต์เปิดเผยผ่านเพจว่า
โทรศัพท์ 111 เครื่องเก่าที่ไม่ใช่แล้ว
ของผู้บริหารสำนักเลขาธิการนายกฯ
มูลนิธิกระจกเงาขอรับบริจาค
เพื่อเด็กยากไร้ ได้เรียนออนไลน์

จากข่าวรัฐบาลอนุมัติงบประมาณ 2.6 ลบ.
เพื่อซื้อไอโฟน 12 จำนวน 111 เครื่อง
ให้กับผู้บริหารสำนักนายกฯ ได้ใช้
เพื่อประสิทธิภาพของการทำงานบริหารบ้านเมืองนั้น

ที่ปรึกษานายกฯ พร้อมส่งต่อ"ไอโฟน7" ให้มูลนิธิกระจกเงา เด็กใช้เรียนออนไลน์

มูลนิธิกระจกเงามีครอบครัวยากจนอีกจำนวนมาก
ที่บางครอบครัวเด็กเรียนไม่ทันเพื่อน
บางครอบครัว เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษา
เพราะพิษเศรษฐกิจในขณะนี้
ดังนั้นเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระให้ผู้ปกครอง
ที่อยู่ในสถานการณ์ขัดสน

มูลนิธิกระจกเงา ขอรับบริจาคโทรศัพท์เครื่องเก่า
ของท่านผู้บริหารทั้ง 111 ท่าน
เพื่อให้เด็กในครอบครัวยากไร้ 111 ราย
ได้มีโอกาสเข้าถึงอุปกรณ์ในการเรียน
เพื่อประสิทธิภาพทางการศึกษาที่ดีขึ้น

ที่ปรึกษานายกฯ พร้อมส่งต่อ"ไอโฟน7" ให้มูลนิธิกระจกเงา เด็กใช้เรียนออนไลน์

หากท่านสนใจร่วมบริจาค สามารถส่งเครื่องเก่าเข้ามาได้ที่
มูลนิธิกระจกเงา เลขที่ 191 ซอย วิภาวดีรังสิต 62 แยก 4-7
แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทร.061-909-1840

นิ่มเอ็กซ์เพรส NiM Express มีบริการส่งฟรีทั่วประเทศ
เฉพาะที่สาขา Shop หรือ DC กล่องละไม่เกิน 25 กก.
 

affaliate-2


    ล่าสุดนั้นทาง น.ส.นัทรียา ทวีวงศ์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ ให้สัมภาษณ์กรณีมูลนิธิกระจกเงา โพสต์ขอรับบริจาคไอโฟน 7 เครื่องเก่าจากผู้บริหารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี(สลน.) ทั้ง 111 เครื่องที่ไม่ได้ใช้แล้ว เพื่อให้เด็กในครอบครัวยากไร้ได้มีโอกาสเข้าถึงอุปกรณ์ในการเรียนเพื่อประสิทธิภาพทางการศึกษาที่ดีขึ้นว่า ตนในนาม สลน.ขอขอบคุณทางมูลนิธิที่มองเห็นประโยชน์ของโทรศัพท์เหล่านี้ แม้จะเก่ามาก การใช้งานอาจไม่มีประสิทธิภาพเต็มที่ แต่หากยังมีประโยชน์ สลน.ก็ยินดีให้การสนับสนุน

ที่ปรึกษานายกฯ พร้อมส่งต่อ"ไอโฟน7" ให้มูลนิธิกระจกเงา เด็กใช้เรียนออนไลน์

โดยขอให้มูลนิธิฯได้ส่งหนังสือแสดงความประสงค์มาที่ สลน. ซึ่ง สลน.จะได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบและเกณฑ์การพิจารณา เพราะเป็นทรัพย์สินราชการที่จะมีคณะกรรมการพิจารณาต่อไป

 

affaliate-3